Współczynnik aktywności zawodowej w UE kształtuje się na poziomie 71,3% natomiast w Polsce tylko na poziomie 65,2%. W sytuacji określanej jako szczególnie trudna znajdują się kobiety, absolwenci oraz osoby powyżej 50 roku życia. Podobną negatywną tendencję zauważyć można w przypadku pracowników o niskich kwalifikacjach.

Warto więc postawić sobie pytania – czy mamy do czynienia z niechcianymi czy raczej zapomnianymi zasobami ludzkimi. Czy tych pracowników faktycznie nie potrzebują polskie przedsiębiorstwa? Czy działania aktywizujące te grupy mogą zmienić oblicze polskiej gospodarki? W trakcie debaty zastanowimy się nad rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do aktywizacji zawodowej i zwiększenia poziomu zatrudnienia tych grup, najsłabiej reprezentowanych na rynku pracy. Zastanowimy się również czy podjęte działania będą w stanie, w odczuwalny sposób wpłynąć na polską gospodarkę i przyśpieszyć jej rozwój?

Zobacz więcej na: Gazeta.prawna.pl