Telekomunikacja Polska poinformowała o podpisaniu umowy z ASTRA Broadband Services, dzięki której wszyscy mieszkańcy Polski zyskali dostęp do usług telekomunikacyjnych narodowego operatora. Dotyczy to w szczególności tzw. białych plam, czyli miejsc, gdzie ze względu na trudne warunki geograficzne bądź bardzo niską gęstość zaludnienia nie opłaca się budowa infrastruktury, a zatem mieszkający lub odwiedzający te miejsca ludzie pozbawieni są dostępu do telefonii komórkowej czy internetu.

Teraz ma się to zmienić. ASTRA2Connect ma zapewnić satelitarny dostęp do internetu wszystkim chętnym, nie tylko osobom z obszarów, gdzie dzisiaj dostępu nie ma. Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej, powiedział, że telekom faktycznie jako jedyny oferuje dostęp do internetu w całej Polsce. Dodał, że dzięki zawartej umowie operator w aktywny sposób przyczynia się do likwidacji białych plam.

Więcej informacji: Cała Polska w zasięgu TP S.A

p