Spodziewany wzrost cen jest spowodowany niedoborami w światowych magazynach. Michael Coleman, szef singapurskiego funduszu inwestującego w energię i rolnictwo, ocenia, że cukier w najbliższym czasie zdrożeje o 80 proc. Oznacza to, że w przeliczeniu, jego cena za 1 kg wyniesie ok. 2,54 zł.

>>> Cukier najdroższy od 28 lat

Jakie są przyczyny tak gwałtownego skoku? Przede wszystkim kaprysy natury. Największy konsument, Indie, borykały się ostatnio z największymi od 83 lat suszami. Co więcej, Brazylia, lider światowej produkcji, musiała uporać się z opadami, które bardzo utrudniają zbieranie plonów. Dlatego cena surowca w tamtym roku wzrosła aż o 88 proc. Nie inaczej może być teraz, gdyż zapotrzebowanie wielokrotnie przekroczy ilość cukru w światowych magazynach. Według Międzynarodowej Organizacji Cukru, światowy popyt do września 2010 r. przekroczy o 5 mln ton podaż surowca.

"Cukier na pewno dużo jeszcze podrożeje w obecnej sytuacji" - prorokuje Coleman. Daleko nam jednak do rekordowego poziomu cen z 1974 roku. Wtedy, po przeliczeniu, za 1 kg płacono ok. 3,61 zł.