Na tak zły wynik finansowy ING wpłynął odpis kursów akcji. Nie bez znaczenia pozostały również straty z tytułu niespłaconych kredytów, prowizji. Do tego doszły jeszcze koszty reorganizacji. Istniejąca od 1743 roku instytucja zamierza ratować swój biznes poprzez sprzedaż aktywów. Chce w ten sposób uzyskać 8 miliardów euro. Dodatkowo zamierza zwolnić 7 000 pracowników, co ma przynieść oszczędności rzędu 1 miliarda euro.

>>>Banki zatrudniają Polki, ale nie w zarządzie

Grupa ING zatrudnia obecnie 130 tysięcy pracowników i działa w ponad 50 krajach na całym świecie, zarządzając aktywami ponad 85 milionów Klientów. W Polsce należy do niej m.in. ING Bank Śląski, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne czy ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.