Wancer jest prezesem BPH od 10 lat. Spółka w styczniu informowała, że rozpoczęła poszukiwanie jego następcy.

Pod koniec 2009 r. sąd zarejestrował połączenie Banku BPH i GE Money Banku. Tym samym sfinalizowana została fuzja prawna tych banków. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku GE Money Banku na Bank BPH