Banki, które podpisały umowę z BGK, czyli PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski i Mazowiecki Bank Regionalny, oceniają przedstawione przez studentów zabezpieczenia spłaty kredytów. O tym, czy zabezpieczenie jest wystarczające, żacy dowiedzą się do 15 lutego. W tym czasie może się jednak zmienić system poręczeń. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z bankami i przedstawicielami studentów wypracowało bowiem pakiet nowych rozwiązań, dotyczących kredytów studenckich.

Nowy system spowoduje, że 100-proc. poręczeniem zostaną objęte osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza 600 zł, oraz osoby, które nie mają rodziców. Z kolei ci, których dochód nie przekroczy 1000 zł, będą mogli skorzystać z poręczenia w wysokości 70 proc. Wprowadzona zostanie również nowa definicja dochodu w rodzinie – będzie to kwota netto, a nie brutto, jak to było dotychczas.

Będzie łatwiej o kredyt dla studenta