Co oznacza skrót RRSO

Pod tym tajemniczym skrótem kryje się rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Wskaźnik ten informuje o całości kosztów, jakie trzeba ponieść w związku z daną pożyczką w stosunku rocznym.

Roczna stopa oprocentowania i RRSO - dwa różne wskaźniki

Nie bez powodu o pierwszym słyszeli wszyscy, o drugim - niewielu. Pomiędzy oboma wskaźnikami zachodzi istotna różnica. Roczna stopa oprocentowania informuje o oprocentowaniu kredytu, dotyczy więc tylko kosztów odsetek. Klient, który chce wiedzieć, ile naprawdę zapłaci bankowi, powinien zwrócić większą uwagę na RRSO. Miernik ten obejmuje bowiem nie tylko oprocentowanie kredytu, ale też pozostałe opłaty, m.in.: prowizję za jego udzielenie i rozpatrzenie wniosku kredytowego, ubezpieczenia czy koszty dodatkowych usług. Uwzględnia też wartość pieniądza w czasie oraz okres spłaty. Dlatego w reklamach produktów bankowych informacja o RRSO jest przemilczana lub wypisana małym druczkiem, a wartość rocznej stopy oprocentowania pierwsza rzuca się w oczy.

Reklama

Niższe odsetki, wyższe RRSO

Nawet, gdyby rozpatrywać sytuację, w której bank nie pobiera od klienta żadnych dodatkowych opłat poza odsetkami, to RRSO nadal będzie wyższa niż roczna stopa oprocentowania kredytu. Dlaczego? RRSO uwzględnia nie tylko wysokość odsetek, ale też czas dysponowania przez kredytobiorcę całą pożyczoną kwotą. Mianowicie - tylko w pierwszym miesiącu kapitał jest równy pożyczonej od banku sumie pieniędzy. Z każdym kolejnym miesiącem, kwota ulega pomniejszeniu o następne spłaty części kapitałowej. Co za tym idzie, okres dysponowania przez klienta pełną sumą stopniowo się skraca. A im krótszy wspomniany okres, tym wyższe RRSO.

Czy niższe RRSO oznacza niższe koszty kredytu?

Reklama

Nie zawsze. Dwa kredyty o różnych całkowitych kosztach mogą mieć to samo RRSO. Na wzgląd zasługuje w tym przypadku harmonogram spłaty. Kredyt spłacany w równych ratach zawsze będzie droższy. Część kapitałowa jest w nim spłacana dłużej, a więc bank nalicza odsetki od wyższych podstaw niż w przypadku rat malejących.

Trwa ładowanie wpisu