Jak co miesiąc eksperci TotalMoney.pl porównali lokaty terminowe zakładane na 1, 3, 6 i 12 miesięcy,  w kwocie 5 000 zł. W zestawieniu znalazły się jedynie lokaty oferowane przez banki komercyjne, a nasz ranking podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej przyjrzeliśmy się lokatom dla nowych klientów i na nowe środki, w drugiej - lokatom, które mogą założyć zarówno nowi, jak i obecni klienci banków. O miejscu w rankingu decydowała wysokość odsetek dopisanych przez bank pod koniec okresu umownego.

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

Ranking 1-miesięcznych lokat terminowych w kwocie 5000 zł – styczeń 2016
Lokaty na nowe środki i dla nowych klientów
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/
wymagane konto
1SMART Lokata na powitanie (NK)Szczegóły lokaty4,00%13,76 zł1000 zł
TAK
SMART Lokata na powitanie (NK) 1)Szczegóły lokaty4,00%13,76 zł1000 zł
NIE
2SMART Lokata z Plusem (NK)Szczegóły lokaty1,85 %6,37 zł1000 zł
TAK
3Lokata Standardowa (NS)Szczegóły lokaty1,10%3,78 zł1000 zł
TAK

Stan na 4 stycznia 2015 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta na nowe środki

1) Lokata zakładana za pośrednictwem portalu smartlokaty.pl

Źródło: Porównywarka depozytów terminowych TotalMoney.pl

W zestawieniu lokat jednomiesięcznych na pierwszej pozycji znalazły się dwie lokaty: SMART Lokata na powitanie Banku SMART oraz SMART Lokata na powitanie BIZ Banku. Obie są oprocentowane 4% w skali roku, co oznacza, że po miesiącu ich posiadacze zyskają 13,76 zł odsetek.

Na drugim miejscu znalazł się jeszcze jeden produkt Banku SMART – SMART Lokata z Plusem, która jest oprocentowana w wysokości 1,85% w skali roku. Po miesiącu jej posiadacz zarobi 6,37 zł.

Na trzecim miejscu uplasowała się Lokata Standardowa Credit Agricole Banku Polska. Jest ona oprocentowana na 1,10% w skali roku, co oznacza, że po miesiącu do wpłaconych na nią 5 000 zł bank dopisze 3,78 zł odsetek.

Ranking 3-miesięcznych lokat terminowych w kwocie 5000 zł – styczeń 2016
Lokaty na nowe środki i dla nowych klientów
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata HAPPY (NK)Sprawdź lokatę4,00%40,39 zł1000 zł
NIE
4% na wejście (NK)Sprawdź lokatę4,00%40,39 zł500 zł
TAK
2SMART Lokata na powitanie (NK)Szczegóły lokaty3,50%35,34 zł1000 zł
NIE
SMART Lokata na powitanie (NK) 1)Szczegóły lokaty3,50%35,34 zł1000 zł
NIE
3Lokata Bezkarna (NK)Sprawdź lokatę3,20%32,31 zł1000 zł
TAK

Stan na 4 stycznia 2015 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta na nowe środki

1) Lokata zakładana za pośrednictwem portalu smartlokaty.pl

Źródło: Porównywarka lokat bankowych TotalMoney.pl

Na pierwszym miejscu w zestawieniu lokat trzymiesięcznych znalazły się dwie lokaty: Lokata HAPPY Idea Banku oraz Lokata 4% na wejście mBanku, które są oprocentowane 4% w skali roku. Po upływie okresu umownego ich posiadacze zarobią 40,39 zł.

Drugą pozycję obroniła SMART Lokata na powitanie, której oprocentowanie wynosi 3,5% w skali roku. Po trzech miesiącach jej posiadacz zyska 35,34 zł.

Ostatnie miejsce na podium przypadło Lokacie Bezkarnej BGŻOptima. Jej oprocentowanie wynosi 3,2% w skali roku, co przełoży się po trzech miesiącach na 32,31 zł zysku.

Ranking 6-miesięcznych lokat terminowych w kwocie 5000 zł – styczeń 2016
Lokaty na nowe środki i dla nowych klientów
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/ wymagane konto
1Lokata Nowy Gatunek (NK)Sprawdź lokatę4,00%81,22 zł1000 zł
TAK
2EKOlokata bez KantówSzczegóły lokaty3,00%60,58 zł1000 zł
TAK
Lokata Power (NS)Szczegóły lokaty3,00%60,58 zł1000 zł/
NIE
3Lokata Słoneczna III (NS)Sprawdź lokatę2,70 %54,53 zł500 zł/
NIE

Stan na 4 stycznia 2016 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta na nowe środki

Źródło: porównywarka lokat terminowych TotalMoney.pl

Pierwsze miejsce w zestawieniu lokat sześciomiesięcznych wywalczyła Lokata Nowy Gatunek oferowana przez Bank BPH. Jej oprocentowanie wynosi 4% w skali roku, co oznacza, że po pół roku jej posiadacz zarobi 81,22 zł. Żeby jednak otrzymać takie oprocentowanie, trzeba spełnić jeden warunek, co miesiąc zasilać konto osobiste w Banku BPH kwotą co najmniej 2 tys. zł przez cały okres trwania lokaty.

Na drugim miejscu uplasowały się dwie lokaty: EKOlokata SUPERprocentująca BOŚ Banku oraz Lokata Power Idea Banku. Obie są oprocentowane 3% w skali roku, co oznacza, że po sześciu miesiącach ich posiadacze zarobią 60,58 zł.

Ostatnie miejsce na podium przypadło Lokacie Słonecznej III Getin Banku. Jej oprocentowanie wynosi 2,7% w skali roku, co oznacza, że po sześciu miesiącach jej posiadacz zyska 54,53 zł.

Ranking 12-miesięcznych lokat terminowych w kwocie 5000 zł – styczeń 2016
Lokaty na nowe środki i dla nowych klientów
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/
wymagane konto
1SMART Lokata WIBOR Plus (NS)Szczegóły lokaty2,61%106,00 zł1000 zł
TAK
2Lokata Direct+ Online (NS)Sprawdź lokatę2,60%105,59 zł5000 zł
NIE
3Lokata Standardowa (NS)Szczegóły lokaty2,50%101,53 zł1000 zł
TAK
Lokata Direct+ Wzrost (NS)Sprawdź lokatę2,50%101,53 zł5000 zł
NIE
Lokata Direct+ Wzrost (NS)Sprawdź lokatę2,50%101,53 zł1000 zł
NIE

Stan na 4 stycznia 2016 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta na nowe środki

Źródło: Porównywarka depozytów bankowych TotalMoney.pl

Na pierwszej pozycji w zestawieniu lokat 12-miesięcznych znalazła się SMART Lokata WIBOR Plus Banku SMART, której oprocentowanie wynosi 2,61% w skali roku. Po upływie okresu umownego jej  bank dopisze do depozytu 106 zł odsetek.

Miejsce drugie, z odsetkami niższymi tylko o 41 groszy (wynoszącymi 105,59 zł) wywalczyła Lokata Direct+ Online Santander Consumer Banku. Jest ona oprocentowana 2,60% w skali roku.

Ostatnie miejsce na podium przypadło trzem depozytom oprocentowanym na 2,5% w skali roku: Lokacie Standardowej Credit Agricole Banku Polska, Lokacie Direct+ Wzrost oraz Lokacie Zysk+ Wzrost Santander Consumer Banku. Po upływie okresu umownego ich posiadacze zarobią 101,53 zł.

Lokaty standardowe

Ranking 1-miesięcznych lokat terminowych w kwocie 5000 zł – styczeń 2016
Lokaty standardowe
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata LOGujesz-LOKujeszSzczegóły lokaty3,50%12,04 zł200 zł
TAK
2EKOlokata bez KantówSzczegóły lokaty3,00%10,32 zł1000 zł
TAK
3Lokata w IKOSzczegóły lokaty2,25%7,74 zł1000 zł
TAK
Lokata w IKOSzczegóły lokaty2,25%7,74 zł1000 zł
TAK

Stan na 4 stycznia 2015 

K – wymagane konto osobiste 

Źródło: TotalMoney.pl

W zestawieniu lokat jednomiesięcznych na pierwszej pozycji znalazła się Lokata LOGujesz-LOKujesz  eurobanku oprocentowana 3,5% w skali roku. Mogą ją założyć klienci aktywujący aplikację bankowości mobilnej. Po miesiącu depozyt powiększy się o odsetki w wysokości 12,04 zł.

Na drugiej pozycji uplasowała się EKOlokata bez Kantów BOŚ Banku. Jej oprocentowanie wynosi 3% w skali roku, co oznacza, że jej posiadacz po miesiącu zyska 10,32 zł.

Ostatnie miejsce na podium wywalczyła Lokata w IKO  przygotowana dla klientów PKO BP i Inteligo. Jest ona oprocentowana 2,25% w skali roku, dzięki czemu po miesiącu jej posiadacz zyska 7,74 zł.

Ranking 3-miesięcznych lokat terminowych w kwocie 5000 zł – styczeń 2016
Lokaty standardowe
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/ wymagane konto
1Lokata Mobilna 1)Sprawdź lokatę3,50%35,34 zł500 zł
TAK
2Lokata Mobilna 2)Sprawdź lokatę3,00%30,29 zł500 zł
TAK
3Lokata MobilnaSprawdź lokatę2,60%26,25 zł1000 zł
TAK

Stan na 4 stycznia 2016

K – wymagane konto osobiste    
1) Dla posiadaczy Konta 360
2) Dla posiadaczy pozostałych kont osobistych

Źródło: Porównywarka lokat mobilnych TotalMoney.pl

Zestawienie lokat trzymiesięcznych otwiera Lokata Mobilna Banku Millennium przygotowana dla posiadaczy Konta 360°. Jej oprocentowanie wynosi 3,5% w skali roku, co przekład się na odsetki w wysokości 35,34 zł.

Z oprocentowaniem 3% w skali roku i odsetkami w wysokości 30,29 zł, na drugim miejscu uplasowała się ta sama lokata, tylko że adresowana do pozostałych posiadaczy kont osobistych Banku Millennium. Trzeba od razu zdradzić, że powyższe oprocentowanie jest oprocentowaniem promocyjnym i mogą je otrzymać klienci zakładający ją w rozszerzonej rzeczywistości (oprocentowanie standardowe jest niższe o 0,25 pp.). Jak to zrobić? Wystarczy uruchomić aplikację mobilną Banku Millennium, wejść w zakładkę Rozszerzona rzeczywistość i skierować aparat telefonu na baner. Proces zakładania lokaty mobilnej w rozszerzonej rzeczywistości przedstawiony jest na poniższej ilustracji.

Na trzecim miejscu uplasowała się Lokata Mobilna Raiffeisen Polbanku, która jest oprocentowana 2,6% w skali roku. Po trzech miesiącach jej posiadacz zyska 26,25 zł.

Ranking 6-miesięcznych lokat terminowych w kwocie 5000 zł – styczeń 2016
Lokaty standardowe
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata CloudSzczegóły lokaty3,00%60,58 zł1000 zł
TAK
2Lokata Nr 1Szczegóły lokaty2,50%50,49 zł1000 zł
NIE
3Lokata Jak MarzenieSzczegóły lokaty2,45%49,47 zł500 zł
NIE
Lokata Fair PlaySzczegóły lokaty2,45%49,47 zł1000 zł
NIE
Lokata StabilnaSzczegóły lokaty2,45%49,47 zł1000 zł
NIE

Stan na 4 stycznia 2016

K – wymagane konto osobiste

Źródło: Porównywarka bankowych depozytów terminowych TotalMoney.pl

W zestawieniu lokat sześciomiesięcznych na pierwszej pozycji z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali roku uplasowała się Lokata Cloud Idea Banku. Po pół roku bank dopisze do depozytu 60,58 zł odsetek. 

Na drugim miejscu znalazła się Lokata Nr 1 Idea Banku, której oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku. Po zakończeniu okresu umownego jej posiadacz zyska 50,49 zł.

Ostatnie miejsce na podium przypadło trzem lokatom: Lokacie jak Marzenie Getin Banku oraz dwóm lokatom oferowanych przez Idea Bank: Lokacie Stabilnej i Lokacie Fair Play. Wszystkie są oprocentowane 2,45% w skali roku, co oznacza, że po zakończeniu okresu umownego ich posiadacze zyskają 49,47 zł. 

Ranking 12-miesięcznych lokat terminowych w kwocie 5000 zł – styczeń 2016
Oferta standardowa
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata Nr 1Szczegóły lokaty2,75%111,68 zł1000 zł
NIE
2Lokata StabilnaSzczegóły lokaty2,65%107,62 zł1000 zł
NIE
3EKOlokata z BonusemSzczegóły lokaty2,50%101,53 zł1000 zł
TAK
Depozyt PlusSprawdź lokatę2,50%101,53 zł5000 zł
TAK

Stan na 4 stycznia 2016

K – wymagane konto osobiste

Źródło: Porównywarka lokat bankowych TotalMoney.pl


Na pierwszej pozycji w zestawieniu lokat dwunastomiesięcznych uplasowała się Lokata Nr 1 Idea Banku. Jest ona oprocentowana 2,75% w skali roku, co oznacza, że jej posiadacz zarobi po roku 111,68 zł.

Z oprocentowaniem 2,65% w skali roku, drugie miejsce obroniła Lokata Stabilna Idea Banku. Po roku kapitał na nią wpłacony powiększy się o odsetki w wysokości 107,62 zł.

Na miejscu trzecim uplasowały się EKOlokata z Bonusem BOŚ Banku oraz Depozyt Plus Toyota Banku. Obie są oprocentowane 2,5% w skali roku, a to przekłada się na zysk w wysokości 101,53 zł po zakończeniu okresu umownego.

Aktualne porównanie i ranking lokat bankowych. Sprawdź >>>

Większość lokat, które znalazły się w naszym zestawieniu, jest oprocentowana wg stałych stóp procentowych (wyjątek stanowi SMART Lokata WIBOR Plus, której oprocentowanie jest ustalane na podstawie stawki WIBOR 6M). Ta wiadomość powinna ucieszyć osoby, które chciałyby wpłacić na nie swoje oszczędności, ponieważ już w momencie zawierania umowy z bankiem będą wiedzieli, ile uda im się zarobić.