Po lupę wzięliśmy depozyty zakładane na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy oferowane przez banki komercyjne. Przygotowaliśmy dwa zestawienia – w pierwszym znalazły się lokaty dla nowych klientów i na nowe środki, w drugim – lokaty, które mogą założyć zarówno nowi, jak i obecni klienci banków. O miejscu w rankingu decydowała kwota odsetek dopisanych przez bank pod koniec okresu umownego do wpłaconych na nią 5 000 zł.

Gdzie oszczędzisz najwięcej? Aktualny ranking lokat bankowych

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

Ranking lokat terminowych w kwocie 5000 zł – grudzień 2015 (nowe środki i nowi klienci)
Lokaty na 1 miesiąc
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOproc. (nominalne)Odsetki (po podatku)Min. kwota lokaty/
wymagane konto
1SMART Lokata na powitanie (NK)Szczegóły lokaty4,00%13,76 zł1000 zł/
TAK
SMART Lokata na powitanie (NK) 1)Szczegóły lokaty4,00%13,76 zł1000 zł
NIE
2SMART Lokata z Plusem (NK)Szczegóły lokaty1,85%6,37 zł1000 zł
TAK
3Lokata Standardowa (NS)Szczegóły lokaty1,10%3,78 zł1000 zł
TAK

Stan na 3 grudnia 2015 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta na nowe środki

1) Lokata zakładana za pośrednictwem portalu smartlokaty.pl

Źródło: TotalMoney.pl

Ranking lokat jednomiesięcznych otwierają SMART Lokata na powitanie Banku SMART oraz SMART Lokata na powitanie BIZ Banku. Obie mają oprocentowanie sięgające 4% w skali roku, a po miesiącu posiadacz tych lokat zarobi 13,76 zł.

Na miejscu drugim znalazł się jeszcze jeden produkt Banku SMART – SMART Lokata z Plusem, której oprocentowanie sięga 1,85% w skali roku. Po miesiącu do wpłaconych na nią 5000 zł bank dopisze odsetki w wysokości 6,37 zł.

Miejsce trzecie zajął Credit Agricole Bank Polska i jego Lokata Standardowa. Jej oprocentowanie wynosi 1,10% w skali roku, co po miesiącu przełoży się na 3,78 zł odsetek.

Ranking lokat terminowych w kwocie 5000 zł – grudzień 2015 (nowe środki i nowi klienci)
Lokaty na 3 miesiące
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOproc. (nominalne)Odsetki (po podatku)Min. kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata HAPPY (NK)Sprawdź lokatę4,00%40,83 zł1000 zł
NIE
4% na wejście (NK)Sprawdź lokatę4,00%40,83 zł500 zł
TAK
2SMART Lokata na powitanie (NK)Szczegóły lokaty3,50%35,34 zł1000 zł
TAK
SMART Lokata na powitanie (NK) 1)Szczegóły lokaty3,50 %35,34 zł1000 zł
NIE
3Lokata Bezkarna (NK)Sprawdź lokatę3,20%32,31 zł1000 zł
TAK

Stan na 12 listopada 2015 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta na nowe środki

1) Lokata zakładana za pośrednictwem portalu smartlokaty.pl

Źródło: porównywarka TotalMoney.pl

Pierwsza pozycja w zestawieniu lokat trzymiesięcznych przypadła Lokacie HAPPY Idea Banku oraz Lokacie 4% na wejście mBanku. Obie mają oprocentowanie wynoszące 4% w skali roku, a to po trzech miesiącach przełoży się na 40,39 zł.

Pozycję drugą wywalczyła SMART Lokata na powitanie oferowana przez Bank SMART i BIZ Bank, której 3,5% w skali roku po trzech miesiącach przełoży się na odsetki wynoszące 35,34 zł.

Trzecia pozycja przypadła Lokacie Bezkarnej BGŻOptima, której oprocentowanie to 3,2% w skali roku. Po trzech miesiącach do depozytu bank dopisze 32,31 zł.

Ranking lokat terminowych w kwocie 5000 zł – grudzień 2015 (nowe środki i nowi klienci)
Lokaty na 6 miesięcy
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOproc. (nominalne)Odsetki (po podatku)Min. kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata Nowy Gatunek (NK)Sprawdź lokatę4,00%80,78 zł1000 zł
TAK
2EKOlokata SUPERprocentująca (NS)Szczegóły lokaty3,00 %60,92 zł1000 zł
TAK
3Lokata Power (NS)Sprawdź lokatę2,90%58,89 zł1000 zł
NIE

Stan na 3 grudnia 2015 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta na nowe środki

Źródło: porównywarka finansowa TotalMoney.pl

W zestawieniu lokat sześciomiesięcznych pierwsze miejsce zajęła Lokata Nowy Gatunek Banku BPH, której oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Po spełnieniu określonych przez bank warunków (zasilanie konta osobistego kwotą co najmniej 2 tys. zł miesięcznie w każdym miesiącu trwania lokaty), jej posiadacz zarobi  na czysto 81,22 zł.

Pozycja druga przypadła EKOlokacie SUPERprocentującej BOŚ Banku. Jest ona oprocentowana 3% w skali roku, a to oznacza, że po pół roku jej posiadacz zarobi 60,92 zł.

Na trzecie miejsce wskoczyła Lokata Power Idea Banku. Po sześciu miesiącach przyniesie ona swojemu posiadaczowi 58,89 zł. Będzie to możliwe dzięki oprocentowaniu 2,9% w skali roku.

Ranking lokat terminowych w kwocie 5000 zł – grudzień 2015 (nowe środki i nowi klienci)
Lokaty na 12 miesięcy
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOproc. (nominalne)Odsetki (po podatku)Min. kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata Direct+ Online (NS)Sprawdź lokatę2,60%105,59 zł5000 zł
NIE
2Lokata Standardowa (NS)Szczegóły lokaty2,50%101,53 zł1000 zł
TAK
Lokata Direct+ Wzrost (NS)Sprawdź lokatę2,50%101,53 zł5000 zł
NIE
Lokata Zysk+ Wzrost (NS)Sprawdź lokatę2,50%101,53 zł1000 zł
NIE
3SMART Lokata z Plusem (NK)Szczegóły lokaty2,40 %97,47 zł1000 zł
TAK

Stan na 3 grudnia 2015 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta na nowe środki

Źródło: TotalMoney.pl

Zestawienie lokat dwunastomiesięcznych otwiera Lokata Direct+ Online Santander Consumer Banku. Jej oprocentowanie (2,60% w skali roku) przełoży się na 105,59 zł odsetek.

Miejsce drugie wywalczyły aż trzy depozyty, których oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku: Lokata Standardowa Credit Agricole Banku Polska, Lokata Direct+ Wzrost oraz Lokata Zysk+ Wzrost Santander Consumer Banku. Po roku ich posiadacz zarobi  101,53 zł.

Na ostatnim stopniu podium znalazła się SMART Lokata z Plusem Banku SMART, która jest oprocentowana na 2,4% w skali roku. Po roku oszczędzania jej posiadacz zarobi na czysto 97,47 zł.

Lokaty standardowe

Na podium zestawienia standardowych lokat jedno- i trzymiesięcznych znalazły się w większości lokaty mobilne, czyli te zakładane za pośrednictwem bankowych aplikacji. W zestawieniu lokat jednomiesięcznych lokaty mobilne zajęły dwa z trzech miejsc na podium, a w zestawieniu lokat trzymiesięcznych – wszystkie trzy.

Ranking lokat terminowych w kwocie 5000 zł – grudzień 2015 (oferta standardowa)
Lokaty na 1 miesiąc
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOproc. (nominalne)Odsetki (po podatku)Min. kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata LOGujesz-LOKujeszSzczegóły lokaty3,50%12,04 zł200 zł
TAK
2EKOlokata bez KantówSzczegóły lokaty3,00%10,32 zł1000 zł
TAK
3Lokata w IKOSzczegóły lokaty2,25%7,74 zł1000 zł
TAK
Lokata w IKOSzczegóły lokaty2,25 %7,74 zł1000 zł
TAK

Stan na 3 grudnia 2015 

Źródło: Porównywarka lokat bankowychTotalMoney.pl

Pierwszą pozycję w zestawieniu lokat jednomiesięcznych wywalczyła Lokata LOGujesz-LOKujesz eurobanku. Klienci mogą skorzystać z tej oferty, aktywując aplikację bankowości mobilnej. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 3,5% w skali roku, a to oznacza, że po miesiącu do wpłaconych na nią 5 000 zł bank dopisze 12,04 zł z tytułu odsetek.

Miejsce drugie przypadło oprocentowanej na 3% w skali roku EKOlokacie bez Kantów BOŚ Banku. Jej posiadacz po miesiącu zarobi 10,32 zł.

Oprocentowanie, zajmującej trzecią pozycję Lokaty w IKO, którą mogą założyć klienci PKO BP i Inteligo, wynosi 2,25% w skali roku. Po miesiącu oszczędzania jej posiadacz zarobi 7,74 zł zysku.

Ranking lokat terminowych w kwocie 5000 zł – grudzień 2015 (oferta standardowa)
Lokaty na 3 miesiące
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOproc. (nominalne)Odsetki (po podatku)Min. kwota lokaty/
wymagane konto
1Lokata Mobilna 1)Sprawdź lokatę3,25%32,81 zł1000 zł
TAK
2Lokata Mobilna 2)Sprawdź lokatę2,75%27,77 zł1000 zł
TAK
3Lokata MobilnaSprawdź lokatę2,60%26,25 zł1000 zł
TAK

Stan na 3 grudnia 2015 

1) Dla posiadaczy Konta 360
2) Dla posiadaczy pozostałych kont osobistych

Źródło: porównywarka depozytów terminowych TotalMoney.pl

Jak już wyżej wspomnieliśmy, ranking lokat trzymiesięcznych zdominowały lokaty mobilne.

Pierwszą pozycję wywalczyła Lokata Mobilna Banku Millennium, którą mogą założyć posiadacze Konta 360°. Jest ona oprocentowana 3,25% w skali roku, co przekłada się na 32,81 zł odsetek dopisanych po trzech miesiącach oszczędzania. Ta sama Lokata Mobilna tylko dla posiadaczy pozostałych kont osobistych Banku Millennium wskoczyła na drugą pozycję. Jej oprocentowanie wynosi 2,75% w skali roku, a to oznacza, że jej posiadacze po upływie okresu umownego zyskają 27,77 zł.

Na miejscu trzecim uplasowała się Lokata Mobilna Raiffeisen Polbanku, której oprocentowanie wynosi 2,60% w skali roku. Po trzech miesiącach oszczędzania bank dopisze do depozytu 26,25 zł.

Ranking lokat terminowych w kwocie 5000 zł – grudzień 2015 (oferta standardowa)
Lokaty na 6 miesięcy
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOproc. (nominalne)Odsetki (po podatku)Min. kwota lokaty/
Wymagane konto
1Lokata CloudSprawdź lokatę3,00%60,92 zł1000 zł
TAK
2Lokata MobilnaSzczegóły lokaty2,50%50,76 zł1000 zł
TAK
Lokata Nr 1Sprawdź lokatę2,50%50,76 zł1000 zł
NIE
3Lokata Jak MarzenieSzczegóły lokaty2,45%49,75 zł500 zł
NIE
Lokata StabilnaSprawdź lokatę2,45%49,75 zł1000 zł
NIE
Lokata Fair PlaySprawdź lokatę2,45%49,75 zł1000 zł
NIE

Stan na 3 grudnia 2015 

Źródło: porównywarka depozytów TotalMoney.pl

Pierwszą pozycję w zestawieniu lokat sześciomiesięcznych wywalczyła Lokata Cloud Idea Banku. Jest ona oprocentowana na 3% w skali roku. Po sześciu miesiącach oszczędzania jej posiadacz zarobi na czysto 60,92 zł.         

Pozycję drugą zajęła Lokata Internetowa Plus Banku i Lokata nr 1 Idea Banku. Obie oprocentowane są 2,5% w skali roku, co po zakończeniu okresu umownego przełoży się na 50,76 zł zysku.

Miejsce trzecie zajęły Lokata jak Marzenie oferowana przez Getin Bank i Getin Online oraz dwie lokaty oferowane przez Idea Bank: Lokata Stabilna i Lokata Fair Play. Wszystkie są oprocentowane 2,45% w skali roku, a to oznacza, że po pół roku ich posiadacze zarobią na czysto 49,75 zł.

Ranking lokat terminowych w kwocie 5000 zł – grudzień 2015 (oferta standardowa)
Lokaty na 12 miesięcy
Poz.BankNazwa produktuWniosek onlineOproc. (nominalne)Odsetki (po podatku)Min. kwota lokaty/ Wymagane konto
1Lokata MobilnaSzczegóły lokaty2,70%109,65 zł1000 zł
TAK
2Lokata StabilnaSprawdź lokatę2,65%107,62 zł1000 zł
NIE
3SMART Lokata WIBOR PlusSzczegóły lokaty2,61%106,00 zł1000 zł
TAK

Stan na 3 grudnia 2015 

Źródło: porównywarka produktów bankowych TotalMoney.pl


Pierwsze miejsce w zestawieniu lokat dwunastomiesięcznych wywalczyła Lokata Mobilna Plus Banku, której oprocentowanie wynosi 2,70% w skali roku. Wpłacone na każdą z nich 5 000 zł po upływie roku powiększy oszczędności o 109,65 zł.

Pozycję drugą z oprocentowaniem 2,65% w skali roku zajmuje Lokata Stabilna Idea Banku. Po roku konto jej posiadacza wzrośnie o 107,62 zł.

Na ostatnim miejscu podium znalazła się SMART Lokata WIBOR Plus Banku SMART. Jest ona oprocentowana 2,61% w skali roku, co  po 12 miesiącach przełoży się na 106 zł odsetek.

Aktualne porównanie i ranking lokat bankowych. Sprawdź >>>

Lokaty terminowe to dobry sposób na oszczędzanie dla osób, które mają wolną gotówkę i chcą ją pomnożyć w bezpieczny sposób. Trzeba pamiętać jednak o tym, że zdeponowane w banku pieniądze nie będą dla nas dostępne przez okres, na który zawarliśmy umowę z bankiem. Oczywiście można zerwać ją wcześniej, ale w większości przypadków spowoduje to utratę wszystkich odsetek. Od tej reguły są oczywiście wyjątki: Lokata Bezkarna BGŻOptima oraz Lokata Fair Play Idea Banku.