Aktywne zabawy, bieganie, przepychanki, lekcje wychowania fizycznego - o wypadek w szkole, niestety, nie jest trudno. Potencjalnie niebezpieczna może być też droga do i ze szkoły. Większość placówek edukacyjnych dba o wykupienie ubezpieczenia dla swoich uczniów. Rodzice dzieci w wieku szkolnym dostają zwykle na początku roku szkolnego ofertę przystąpienia ich dziecka do grupowej polisy. Wystarczy, że zapłacą niewielką kwotę, rzędu kilkudziesięciu złotych na rok. Czy taka ochrona jest wystarczająca, czy rzeczywiście pokryje wszystkie koszty w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku?

Reklama

Porównaj online konta z dostępem przez Internet!

Niska składka, niskie odszkodowanie

Większość rodziców decyduje się na wykupienie ubezpieczenia proponowanego przez szkołę, ponieważ jest to najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Ale czy najlepsze?

Dyrektorzy szkół najczęściej wybierają grupowe polisy chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków o bardzo niskich kwotach ubezpieczenia. Taką polisą objęci są nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i pozostali pracownicy szkolni. W przypadku zdarzeń skutkujących długotrwałymi problemami zdrowotnymi najprawdopodobniej nie zostaną ubezpieczonemu zwrócone pełne koszty leczenia, rehabilitacji czy zabiegów. Wartość wypłaconych ze szkolnej polisy środków może być dla rodziców niemiłą niespodzianką – sumy te są bowiem równie niskie jak składka. Może warto więc rozważyć zakup ubezpieczenia indywidualnego chroniącego nasze dziecko?

Kompleksowa polisa dla dziecka

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej jest bogata, odpowiednią polisę znajdziemy praktycznie w każdej firmie. Wykupienie takiego ubezpieczenia nie jest oczywiście obowiązkowe, z pewnością jednak nikomu nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, w trudniej sytuacji może uratować zdrowie pociechy i oszczędności rodziców.

Kluczem do dokonania właściwego wyboru jest oczywiście dokłada analiza warunków ubezpieczenia. Należy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia – warto zadbać o to, by nasze dziecko chronione było nie tylko podczas zajęć szkolnych, ale i w drodze z i do szkoły, a najlepiej przez 24 godziny na dobę. Lektura OWU również nam się przyda – dowiemy się wtedy o wszelkich wyłączeniach od odpowiedzialności oraz sytuacjach, które są uwzględnione.

Ubezpieczenie dla dziecka to nie tylko NNW, niektórzy ubezpieczyciele oferują też dodatkowy assistance, dzięki któremu ubezpieczony w razie potrzeby może liczyć np. na przyjazd lekarza, transport medyczny czy rehabilitację.

Co proponują uczniom ubezpieczyciele?

Jeśli wykupimy polisę NNW w PZU SA, będziemy mieli zagwarantowaną wypłatę rekompensaty w sytuacji groźnego wypadku, zawału serca, omdlenia lub ataku epilepsji, krwotoku śródczaszkowego i wszelkich ich konsekwencji, np. złamania kończyny czy utraty zęba. Ubezpieczyciel pokryje również koszty rehabilitacji, dowozu leków, a także indywidualnych lekcji w domu, jeśli dziecko nie będzie chodziło do szkoły dłużej niż 10 dni. W pakiecie jest także wizyta psychologa oraz domowa wizyta lekarza i pielęgniarki. Polisa PZU działa 24 godziny na dobę zarówno w kraju, jak i za granicą, podczas nauki, uprawiania sportów, zajęć pozalekcyjnych, a nawet wakacji.

Shutterstock

Ubezpieczenie NNW Szkolne Warta ma dwa warianty: podstawowy i rozszerzony. Pierwszy z nich obejmuje wypłatę odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego, stałego uszczerbku na zdrowiu, pokrycie kosztów protez i środków pomocniczych. Na pakiet assistance składa się m.in. wizyta specjalisty i pielęgniarki, transport medyczny, konsultacja domowa, korepetycje z wybranych przedmiotów czy dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Decydując się na zakres rozszerzony, poszkodowany otrzyma wypłatę zasiłku dziennego w przypadku niezdolności do nauki oraz pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, zabiegów czy nabycia środków i lekarstw zalecanych przez lekarza, a także zwrot kosztów za pomoc lekarską lub ambulatoryjną na terenie kraju.

Uniqa ubezpieczonym w podstawowym zakresie wypłaci odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, zachorowania na sepsę, pogryzienia przez psa, zawału serca, udaru mózgu czy kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej, o ile jej stan spowodowany jest wypadkiem, mającym miejsce w okresie obowiązywania polisy. Wariant rozszerzony obejmuje dodatkowo m.in. zwrot kosztów leczenia, zasiłek dzienny, zadośćuczynienie za ból, zwroty kosztów leczenia za granicą spowodowanego wypadkiem, a nawet zwrot kosztów opłaconej wycieczki organizowanej przez szkołę, o ile niemożność uczestniczenia w wycieczce spowodowana jest hospitalizacją lub złamaniem kończyn dolnych z założeniem gipsu.

Konto osobiste bez opłat? Porównaj niezależnie i wybierz najlepsze!

Reklama

W niektórych sytuacjach jednak ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Należą do nich szkody zdrowotne powstałe na skutek usiłowania popełnienia samobójstwa, przestępstwa, udziału w bójkach, spożycia alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających, wyczynowego uprawiania sportu, kierowania pojazdami mechanicznymi bez posiadania niezbędnych uprawnień, działań wojennych, stanu wojennego itp.

Podsumowując, przy wyborze polisy musimy przede wszystkim kierować się zakresem ubezpieczenia, zwracając jednocześnie uwagę na kwoty odszkodowania przysługujące nam w konkretnych przypadkach. Cena ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie.