Nowelizację wymusiło bardzo małe zainteresowanie programem. Wystarczy wspomnieć, że w ciągu 12 miesięcy roku 2014 wykorzystano zaledwie 34,55% środków przewidzianych na ten okres.

Reklama

Fiasko wróżono programowi jeszcze przed jego uruchomieniem. Ba, zarzucano mu nawet dyskryminacyjny charakter, przy czym największe wątpliwości budziły obostrzenia wiekowe beneficjentów, ograniczenie programu wyłączenie do rynku pierwotnego, limity cenowe czy wreszcie brak ograniczenia dochodów, co sprawiało, że z MdM korzystać mogli nawet zarabiający najwięcej.

Dofinansowanie na mieszkania z drugiej ręki

Zbliżające się wybory parlamentarne wpłynęły na tempo pracy nad oczekiwaną od dawna nowelą ustawy o programie MdM, która uchwalona została miażdżącą większością głosów w Sejmie pod koniec czerwca br.

Reklama

Najważniejszą zmianą jest zniesienie ograniczenia dotyczącego konieczności zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Zwiększy to dostępność dofinansowania w mniejszych miejscowościach, gdzie nie realizuje się nowych inwestycji budowlanych lub jest ich niewiele. Otwarcie MdM na wtórny rynek nieruchomości ma jedną wadę – mnożnik, który powoduje, że wysokość dofinansowania dla nieruchomości z drugiej ręki będzie mniejsza od dopłat do mieszkań w stanie deweloperskim.

Reklama

Kolejną zmianą jest sankcja, która godzi w interesy osób zamożniejszych, które korzystają z rządowego wsparcia mimo osiągania znacznych dochodów. Po wejściu w życie noweli beneficjent – kredytobiorca, który w okresie 5 lat od momentu zakupu mieszkania spłaci całość kredytu lub nadpłaci go w wartości przewyższającej przekazane mu dofinansowanie, będzie musiał zwrócić część przekazanych mu wcześniej środków.

Ukłon w stronę rodzin wielodzietnych

Duże zmiany w programie szykują się także w odniesieniu do małżeństw lub osób samotnie wychowujących minimum trójkę dzieci. Zwiększono dla nich maksymalny limit powierzchni mieszkania objętej dofinansowaniem z 50 do 65 metrów kwadratowych. Ważne jest również, że rodziny wielodzietne nie muszą spełniać obowiązku wcześniejszego braku własności do lokalu mieszkalnego. Także ograniczenie wiekowe, tj. maksymalnie 35 lat, przestaje tu obowiązywać. To jednak nie wszystko, ponieważ z maksymalnie 20% do 30% zwiększono mnożnik dofinansowania dla rodzin 1+min. 3 lub 2+min. 3.

Nowela ma zacząć obowiązywać w ostatnim kwartale bieżącego roku. Wtedy to przekonamy się czy zmiany legislacyjne, które z pewnością wpłyną na wzrost dostępności programu, przyciągną również większe grono osób potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z MdM.