Gdybyśmy spróbowali podsumować główne powody, dla których klienci tak bardzo cenią sobie utrzymywanie oszczędności na kontach oszczędnościowych, byłyby to:

Reklama
  • przewidywalne oprocentowanie,
  • błyskawiczny dostęp do pieniędzy,
  • gwarancja kapitału i zysku,
  • prostota

Konto oszczędnościowe? Porównaj niezależnie i wybierz najlepsze!

Przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także dystrybutorzy funduszy, przekonują, że niektóre kategorie funduszy inwestycyjnych, szczególnie pieniężne, gotówkowe i pokrewne są równorzędną alternatywą dla rachunków oszczędnościowych. Sprawdźmy, czy to prawda właśnie w kontekście głównych powodów, dla których Polacy uwielbiają oszczędzanie w bankach.

Reklama

Jeśli chodzi o przewidywalność stóp zwrotu funduszy z kategorii pieniężnych czy gotówkowych, jest ona rzeczywiście bardzo duża, chociaż warto od razu zwrócić uwagę na różnice. Po pierwsze, banki ustalają oprocentowanie dla przyszłości, a w przypadku funduszy inwestycyjnych znamy tylko wyniki z przeszłości. Jeśli chcemy ulokować oszczędności w jakimś funduszu niskiego ryzyka na trzy miesiące, dopiero za trzy miesiące dowiemy się, jaką osiągnął stopę zwrotu.

Na rachunku oszczędnościowym czy lokacie bankowej wiemy więcej o krótkofalowej przyszłości niż w funduszach. Chociaż prawdą jest, że w dłuższym okresie wyniki funduszy pieniężnych czy gotówkowych są bardzo stabilne i – w pewnym sensie – przewidywalne.

Czy z funduszu pieniężnego lub gotówkowego można w każdej chwili wypłacić pieniądze? Generalnie tak. Dostępność oszczędności jest bardzo wysoka, ale działa trochę inaczej niż na rachunku oszczędnościowym. Pieniędzy nie zobaczymy na koncie natychmiast. Proces umorzenia jednostek uczestnictwa jest dłuższy niż przelew z konta oszczędnościowego na konto osobiste. Możemy jednak liczyć na to, że po dwóch-trzech dniach roboczych od złożenia dyspozycji umorzenia jednostek, pieniądze będą do naszej dyspozycji.

Wielu dystrybutorów nie pobiera opłat za nabycie i umorzenie jednostek funduszy pieniężnych czy gotówkowych, więc dostęp do pieniędzy (nawet kilka razy w miesiącu) nie wiąże się z kosztami. To przewaga nad niektórymi kontami oszczędnościowymi, na których zapłacimy za drugi i kolejny przelew wychodzący.

Co do gwarancji kapitału i zysku, żaden fundusz inwestycyjny, nawet z grupy pieniężnych i gotówkowych, nie może takiej udzielić i jej nie udziela. Fundusze inwestycyjne nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ich wycena zmienia się z dnia na dzień i – co ważne – niewykluczone są drobne spadki wartości jednostki, szczególnie w perspektywie dnia, tygodnia, a nawet miesiąca. W pewnych okolicznościach można więc w tych funduszach widzieć mniej oszczędności niż wpłaciliśmy.

Drugi problem polega na tym, że fundusze pieniężne i gotówkowe to bardzo niespójna grupa. Na ich aktywa mogą składać się papiery wartościowe słabszej jakości, np. obligacje korporacyjne czy obligacje krajów rozwijających się innych niż Polska. To również potencjalne zagrożenie dla stabilności naszych oszczędności, które zresztą w przeszłości kilka razy się już zrealizowało (np. kłopoty funduszu Idea Premium, Skarbiec Gotówkowy czy funduszy dłużnych DWS).

Konta oszczędnościowe są też najprostszym sposobem oszczędzania – ich założenie i obsługa nie wymagają od klientów specjalnej wiedzy. Jeśli ktoś posiada zwykły ROR, nie będzie miał problemu ze zrozumieniem, jak działa rachunek oszczędnościowy. A jak jest w przypadku funduszy pieniężnych i gotówkowych? Ci, którzy mają już doświadczenia z oszczędzaniem w ten sposób, potwierdzą, że nie jest to specjalnie skomplikowany proces. Niestety jest jednak trochę inny niż w przypadku konta osobistego. Większość klientów nabywa jednostki za pośrednictwem jakiegoś dystrybutora (np. Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych czy BossaFund). Będzie więc musiała się zapoznać z zasadami ich nabywania, zamiany czy umarzania. Ale potem powinno być już z górki.

Porównaj online ponad 30 kont oszczędnościowych.

Mimo spełniania podobnej funkcji, fundusze gotówkowe i pieniężne zdecydowanie różnią się od rachunków oszczędnościowych. Decydując się na fundusz, warto pamiętać o ich zmiennej wycenie, braku gwarancji zysku oraz kapitału. Czas oczekiwania na dostęp do środków również jest dłuższy.