Firmy mają podobne możliwości lokowania oszczędności jak klienci indywidualni. Różnice mogą jednak tkwić w opłatach, wysokości potencjalnych zysków czy konieczności skorzystania z dodatkowych produktów. Przyjrzyjmy się konkretnym ofertom oraz ich plusom i minusom.

Reklama

Porównaj online konta dla firm z dostępem przez Internet!

Rachunki lokacyjne

Rachunki lokacyjne (oszczędnościowe) oferowane są za darmo do głównego konta firmowego przez większość banków (ale nie wszystkie!). To bardzo wygodna forma oszczędzania, często wybierana zarówno przez firmy, jak i klientów indywidualnych. Rachunki lokacyjne są oprocentowane wyżej niż rachunki bieżące, bowiem te drugie zazwyczaj wcale nie są oprocentowane. Jednocześnie zapewniają w miarę swobodny dostęp do środków, co jest istotne, szczególnie dla firm, którym czasem przytrafiają się nieplanowane wydatki bądź niespodziewane okazje, by coś zakupić po korzystniejszej cenie.

Główny plus rachunków lokacyjnych to możliwość swobodnego wpłacania i wypłacania dowolnych kwot bez utraty odsetek. Minusy? Banki najczęściej umożliwiają wykonanie tylko jednego bezpłatnego przelewu w miesiącu z rachunku lokacyjnego na rachunek główny. Kolejne są płatne, chociaż i od tej reguły można znaleźć wyjątki. Warto na pewno sprawdzić, jakie zasady w tej kwestii przyjął nasz bank.

Nie bez znaczenia oczywiście jest to, ile na takim rachunku można zarobić. Niestety niewiele, choć między poszczególnymi bankami zachodzą w tym względzie spore różnice. Wiele instytucji oferuje oprocentowanie nieprzekraczające 0,5%. Propozycje powyżej 1% należy uznać za atrakcyjne.

Reklama

Możemy do nich zaliczyć oferty m.in. ING Banku Śląskiego (1,2 - 1,25% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym), Raiffeisen Polbanku (0,8 - 1,5% w zależności od wartości zgromadzonych środków), BNP Paribas (1,1% i nieograniczona liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych z i na rachunek), Credit Agricole Banku Polska (0,9 - 1,9% w zależności od wartości zgromadzonych środków. Bank Credit Agricole pozwala otworzyć aż 5 Rachunków Oszczędzam), a także Deutsche Banku Polska (2% na rachunku db Oszczędna Firma dla posiadaczy rachunku bieżącego dbNet Biznes oraz 0,75% dla pozostałych). Najwyższe oprocentowanie oferuje jednak BIZ Bank - aż 3% na Rachunku BIZ Lokacyjnym, ale tylko wtedy jeśli przedsiębiorca zgromadzi na nim ponad 10 tys. zł, niższa kwota oznacza brak oprocentowania.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe zazwyczaj oprocentowane są wyżej niż rachunki lokacyjne. Dają jednak mniejszą swobodę w zakresie dysponowania wpłaconymi środkami. Lokatę zakładamy na z góry określony czas i wypłata środków przed jego upływem oznacza najczęściej utratę odsetek. Zasada funkcjonowania produktu jest więc identyczna jak w przypadku klientów indywidualnych. Czy są jakieś różnice? Tak. Mając świadomość tego, że klientom firmowym często trudniej jest zamrozić środki na długi okres, banki oferują większy wybór czasu trwania lokaty, począwszy od 1 dnia na 2 latach kończąc. To spory plus tych ofert.

Minusy jednak też są. Pierwszym z nich jest oferowanie przez banki lokat jedynie firmom, które założą u nich konto. Odstępstwa od tej reguły są rzadkością. O ile prowadzenie lokat jest bezpłatne, o tyle z rachunkami firmowymi bywa bardzo różnie. Kolejnym minusem jest niskie oprocentowanie depozytów. To bolączka, z którą stykają się także klienci indywidualni, aczkolwiek oni bez trudu mogą znaleźć lokaty o oprocentowaniu przekraczającym 3%, a nawet sięgającym 4% w skali roku. W przypadku przedsiębiorców oprocentowania oscylują bliżej 2%, lepsze oferty są wyjątkami.

Docenić należy ofertę Idea Banku, który daje 4% na Lokacie Przedsiębiorczej (niestety tylko na 1 miesiąc i tylko dla nowych klientów banku) oraz 3% na 4-miesięczniej Lokacie Cloud - Biznes (znowu niestety jest warunek: na firmowym rachunku bieżącym klient musi mieć każdego dnia trwania lokaty saldo w wysokości minimum 10% wartości lokaty). Żadnych dodatkowych warunków nie trzeba natomiast spełniać, by dostać 2,7% na lokacie w BIZ Banku na wybrany okres między 3 a 6 miesięcy (przy krótszym lub dłuższym czasie trwania lokaty oprocentowanie jest niższe).

Nie da się jednak ukryć, że już nawet po bardzo pobieżnej analizie ofert lokowania oszczędności dla firm widać, że jest ona mniej korzystna niż dla klientów indywidualnych. Dlatego dobrą opcją dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności, w których nie ma konieczności oddzielania finansów osobistych od firmowych, jest przelanie środków zarobionych w firmie na rachunek osobisty i korzystanie z oferty depozytów dla klientów indywidualnych. W innej sytuacji są spółki i osoby prawne, którym pozostaje skorzystanie z oferty depozytów dla firm.

Lokaty overnight

Ten rodzaj lokat nie jest dostępny dla klientów indywidualnych, a jedynie dla firm. To bardzo wygodny sposób pomnażania nadwyżek finansowych, ale tylko dla zasobniejszych klientów. Lokaty overnight dostępne są dla przedsiębiorców, którym na koniec dnia pozostaje na koncie określona kwota. Ile? To zależy od banku. Idea Bank udostępnia lokaty overnight firmom, które mają na koncie już minimum 20 tys. zł, Bank BGŻ - minimum 50 tys. zł, ale w przypadku większości banków oferta dostępna jest dopiero od 100 tys. zł.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na korzystanie z lokaty overnight, co wieczór środki z jego konta będą automatycznie przelewane na lokatę (o ile będzie tam oczywiście wymagane minimum), by przez noc pracować, rano zaś wrócą na rachunek bieżący i będą do dyspozycji przedsiębiorcy. Jest więc to dobry sposób na wypracowywanie zysków przez zgromadzony kapitał bez konieczności zamrażania go. Oprocentowanie takich lokat najczęściej jest zmienne.

Fundusze inwestycyjne

Opisane powyżej sposoby lokowania nadwyżek finasowych to bezpieczne sposoby, dające 100% ochrony zainwestowanego kapitału. Niestety przynoszą one znikome zyski. Przedsiębiorcy, którzy poszukują zdecydowanie wyższej stopy zwrotu, powinni zainteresować się funduszami inwestycyjnymi. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w tego rodzaju instrumenty finansowe, warto jednak zdawać sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego rodzaju inwestycje niosą ze sobą ryzyko poniesienia straty (podobnie zresztą jak prowadzenie biznesu). Ryzyko to jest mniejsze, jeśli posiadamy odpowiednią wiedzę. Warto więc zacząć od jej zdobycia zanim zaczniemy kupować jednostki funduszy.

Poszczególne fundusze różnią się pomiędzy sobą strategiami, rynkami, na których działają oraz oczywiście osiąganymi wynikami. Co prawda, banki zwykle oferują pomoc doradców przy wyborze funduszy, uwzględniają oni osobiste preferencje co do akceptowanego poziomu ryzyka i ewentualnych strat, jednak w naszej opinii warto też samodzielnie zapoznać się z informacjami o poszczególnych funduszach zanim zakupimy jednostki uczestnictwa.

Fundusze pozwalają zarobić znacznie więcej niż lokaty. Dla przykładu, Alior Bank podaje, że fundusz o najwyższej stopie zwrotu (spośród funduszy dostępnych poprzez dom maklerski tego banku) pozwolił zarobić inwestorom w ubiegłym miesiącu 5,46%. Warto wiedzieć, że jednostki funduszy można sprzedać w dowolnym momencie i odzyskać w ten sposób dostęp do środków finansowych, akceptując oczywiście poziom aktualnych zysków bądź strat. Kolejna kwestia, której nie można pominąć, to opłaty. TFI pobierają opłaty za zarządzanie funduszami, część z nich jest niezależna od wyników, warto się wcześniej zapoznać z wysokością tych kosztów.

Szukasz oszczędności? Wybierz konto firmowe bez opłat za prowadzenie!

Giełda dla zuchwałych

Dla najbardziej samodzielnych inwestorów, dysponujących wiedzą oraz czasem, by codziennie śledzić rynki, polecane jest założenie rachunku w domu maklerskim. Pozwala on na samodzielne kupowanie akcji wybranych firm, a także sprzedaż tych walorów. Tego rodzaju inwestycje wiążą się ze sporym ryzykiem poniesienia strat, ale mogą także przynosić niebagatelne zyski - najlepsze spółki giełdowe potrafią niekiedy w ciągu roku podrożeć nawet o 50 - 100%.