Kredyt samochodowy – za i przeciw

Reklama

Kredytem samochodowym można sfinansować nawet 100% ceny auta, nie trzeba więc angażować środków własnych. Podobnie jak przy każdym innym kredycie, tak i w tym przypadku można wybrać dogodny sposób spłaty - raty równe, rosnące bądź malejące. Istnieje też możliwość zawieszenia spłaty w razie przejściowych problemów (tzw. wakacje kredytowe). Kredyt samochodowy może zostać udzielony nawet na 10 lat, czyli na znacznie dłuższy okres niż leasing. A jak wiadomo - im dłuższy okres kredytowania, tym niższe miesięczne obciążenia z tego tytułu. Oczywiście, jeśli sytuacja finansowa pozwoli, można dokonać wcześniejszej spłaty kredytu niż wynika to z pierwotnie przyjętego harmonogramu.

Szukasz kredytu na samochód? Sprawdź, gdzie otrzymasz najtańszy!

Zalet zaciągnięcia kredytu samochodowego może być więcej. Część z nich zależy jednak od tego, w jaki sposób instytucja kredytująca zabezpieczy się na wypadek ewentualnych problemów kredytobiorcy ze spłatą zobowiązania. Wśród najczęściej występujących form zabezpieczeń jest cesja z polisy AC, depozyt karty pojazdu, przewłaszczenie oraz zastaw rejestrowy. Niektóre z nich mogą być uciążliwe, jeśli zechcemy pozbyć się pojazdu. Kupując auto na kredyt, teoretycznie to my jesteśmy jego właścicielem, co oznacza, że możemy je w dowolnym momencie sprzedać. W praktyce może to być trudne, jeśli stanowi ono zabezpieczenie kredytu. Dlatego warto przed podpisaniem umowy przeanalizować kwestie zabezpieczeń i wybrać taką ofertę, która będzie przewidywała możliwość ewentualnej sprzedaży samochodu przed zakończeniem spłaty.

Oferty kredytów samochodowych są bardzo zróżnicowane pod względem kosztów. Oprocentowanie waha się od ok. 6 do 13%, aczkolwiek doliczyć do tego trzeba prowizje i obowiązkowe Ubezpieczenia, co sprawia, że RRSO kształtuje się już w granicach 10 – 19%. Konkretne koszty będzie można jednak policzyć dopiero po ustaleniu podstawowych informacji, m.in. jakie auto będzie kredytowane (nowe czy używane), jaka jest jego wartość, czy będzie wkład własny (jeśli tak, to jakiej wysokości) oraz na jaki okres zostanie zaciągnięty kredyt.

Reklama

Wybór formy finansowania zakupu auta jest również nie bez znaczenia dla późniejszych korzyści podatkowych. Jak kształtują się one przy kredycie? Niestety w koszty działalności nie można wliczać pełnej wartości raty kredytowej, a jedynie jej niewielką część (odsetki), która wraz z upływem czasu będzie jeszcze maleć. Plusem kredytu jest natomiast fakt, że samochód można amortyzować (w całości, jeśli jesteśmy jego jedynym właścicielem, bądź w części, jeśli formą zabezpieczenia kredytu jest przewłaszczenie, wówczas bowiem bank kredytujący zostanie wpisany w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel), a także wliczać w koszty związane z nim wydatki (np. naprawy).

Reklama

Leasing samochodowy – za i przeciw

Na rynku funkcjonują dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Przy leasingu finansowym leasingobiorca może amortyzować środek trwały, ale w koszty podatkowe wlicza tylko odsetki, a nie pełną ratę leasingową. Z kolei przy leasingu operacyjnym amortyzacji dokonuje leasingodawca, zaś leasingobiorca może wliczyć w koszty całą ratę. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się leasing operacyjny. Jest on najchętniej wybierany przez przedsiębiorców, dlatego też dalej skupimy się właśnie na tym rodzaju leasingu.

Jakie są niedogodności związane z tą formą finansowania zakupu auta? Decydując się na leasing, przedsiębiorca godzi się na to, że przez cały okres trwania umowy to nie on, a leasingodawca będzie właścicielem pojazdu. Wynika z tego szereg ograniczeń, m.in. wspomniany brak możliwości amortyzacji auta, a także najczęściej brak możliwości samodzielnego wyboru ubezpieczyciela czy serwisu (częstym wymogiem jest serwisowanie leasingowanego samochodu w ASO). Ewentualna sprzedaż też nie będzie wchodziła w grę, chyba że po wypowiedzeniu i całkowitym rozliczeniu umowy leasingu, o ile oczywiście leasingodawca taką możliwość przewidział.

Maksymalny czas, na jaki może być zawarta umowa leasingu, jest krótszy niż w przypadku umowy kredytowej. Jak wspomnieliśmy, kredyt na samochód można wziąć nawet na 10 lat. Umowa leasingu auta zostanie nam zaproponowana maksymalnie na 7 lat. Istnieją też, wynikające z przepisów podatkowych ograniczenia co do minimalnego czasu trwania umowy, który dla samochodu osobowego wynosi 2 lata (40% normatywnego okresu amortyzacji).

Na pewne bariery przy uzyskaniu leasingu mogą natrafić osoby, które zainteresowane są autem używanym. Leasingodawcy najchętniej bowiem finansują nowe samochody, niektórzy zgodzą się na używane, ale stosunkowo młode. Przedsiębiorcy, którzy upatrzyli sobie starszy model, mogą być więc zmuszeni do skorzystania z kredytu.

Pomimo pewnych wad, jakie posiada finansowanie zakupu auta leasingiem, ten sposób finansowania jest bardzo chętnie wybierany. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w ubiegłym roku leasingiem zostały sfinansowane pojazdy o wartości 19,6 mld zł (wzrost o 20% rok do roku), z czego 10,9 mld zł przypadło na pojazdy lekkie, czyli głównie samochody osobowe. Wiadomo też, że w roku bieżącym padnie kolejny rekord.

Popularność leasingu wynika przede wszystkim z dużych korzyści podatkowych, jakie może uzyskać leasingobiorca. Możliwość wpisania całości raty leasingowej w koszty działalności przekłada się bowiem na znaczące zmniejszenie zobowiązań podatkowych firmy. To z kolei może zadecydować, że bilans zysków i strat korzystniejszy będzie właśnie w przypadku leasingu, pomimo to, że sama wysokość miesięcznych opłat przy tej formie finansowania jest zwykle podobna jak przy kredycie.

Kredyt czy leasing?

O wyborze kredytu bądź leasingu niekiedy mogą zadecydować czynniki pozafinansowe, najczęściej jednak o ostatecznej decyzji przesądzają liczby. Najprostszym sposobem na ustalenie korzystniejszej formy finansowania jest dokonanie obliczeń, które uwzględnią koszty produktu (oprocentowanie, opłaty, prowizje) oraz korzyści podatkowe (możliwość wpisania raty w koszty lub amortyzacji pojazdu).

Marzysz o własnych czterech kółkach? Sfinansuj ich zakup kredytem samochodowym!

Sprawdź bezpłatnie, gdzie otrzymasz najtańszy leasing dla firmy!

Warto jednak pamiętać, że trwałą i nieodwracalną w czasie korzyścią będzie przede wszystkim możliwość wpisania w koszty miesięcznej raty. Odpisy amortyzacyjne również pomniejszają kwotę należnego podatku. Jednak w momencie sprzedaży w pełni zamortyzowanego auta będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy od tej transakcji, co oznacza, że faktyczną korzyścią będzie tylko kwota podatku od różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży.