Mowa o BIG InfoMonitor, Rejestrze Dłużników ERIF i Krajowym Rejestrze Długów. Dodatkowo jest także np. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklama

Na liście dłużników mogą znaleźć się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy nie spłacili swoich zobowiązań w terminie. Wystarczy, że zaległości sięgną minimum 200 zł w przypadku osób prywatnych i 500 zł - przedsiębiorców. Po drugie od terminu płatności musi upłynąć minimum 60 dni, a dłużnik powinien na 30 dni przed umieszczeniem jego danych w Rejestrze Dłużników BIG dostać wezwanie do zapłaty oraz informację o konsekwencjach.

Inaczej jest w przypadku długu i tytułu wykonawczego (wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem, opatrzona klauzulą wykonalności). Wówczas znaczenia nie mają ani kwota, ani czas zalegania z płatnościami. Warunkiem wpisania niesolidnego płatnika na czarną listę jest wysłanie mu listem poleconym lub osobiste doręczenie wezwania do zapłaty. Takie działanie musi nastąpić na 14 dni przed przekazaniem danych do Rejestru Dłużników.

Ale zdarzyć może się i tak, że dłużnik, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym, może wówczas trafić do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Wpisywani są do niego także przedsiębiorcy, których firma postawiona zostaje np. w stan upadłości.

Czym grozi obecność na liście dłużników?

Rynkowi eksperci w pierwszej kolejności wskazują na problemy m.in. z zaciągnięciem kredytu, wzięciem pożyczki, robieniem zakupów na raty. To jednak nie wszystko, bo kłopoty mogą się pojawić także przy zakupie telefonu komórkowego, próbie wykupienia dostępu do Internetu, telewizji kablowej czy ubiegania się o leasing.

Listy dłużników są sprawdzane przez instytucje z każdego sektora rynku, choć z oceny wiarygodności potencjalnego klienta korzystają przede wszystkim banki. Także dlatego, że Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. W ten sposób informacje o dłużnikach z BIG InfoMonitor trafiają do nich automatycznie.

Jak zostać skreślonym z czarnej listy?

Jedynym sposobem jest całkowita spłata zadłużenia - najlepiej tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Jeśli to nie nastąpi, to dług będzie widoczny np. w BIG nawet przez 10 lat.

Każdy ma też możliwość raz na pół toku do bezpłatnego sprawdzenia w Rejestrze Dłużników BIG informacji o sobie. Jeśli się w nim znajdzie, to będzie tam także informacja, jaka jest kwota i kto nas dopisał.

Co ciekawe, do BIG nie można przekazywać wierzytelności publiczno-prawnych, czyli długów powstałych na skutek nieuiszczania np. grzywien, mandatów, podatków.