Stanisław Stec powiedział, przedstawiając poprawkę SLD, że chodzi w niej o "rozwój bankomatów". Poseł poinformował, że jest ona podobna do tzw. wniosku mniejszości złożonego wcześniej przez PiS - poprawki, która nie uzyskała akceptacji komisji i nie została wprowadzona do projektu, a która będzie głosowana na posiedzeniu Sejmu.

Reklama

Zgodnie z wnioskiem mniejszości i poprawką Steca, właściciele bankomatów mogliby pobierać - oprócz opłat przekazywanych im przez banki wystawiające karty płatnicze - dodatkowe opłaty od klientów wypłacających gotówkę z bankomatów. Osoba korzystająca z bankomatu byłaby informowana o wysokości tej opłaty.

Według pomysłodawców zmian, umożliwienie ustanawiania dodatkowych opłat mogłoby zachęcić właścicieli bankomatów do instalowania urządzeń w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma banku. Klienci mogliby wybrać, czy jechać do swojego banku, czy wypłacić - za dodatkową opłatą - pieniądze na miejscu z bankomatu.

Komisja negatywnie zaopiniowała poprawkę Steca, wyraziła natomiast pozytywną opinię o dwóch poprawkach redakcyjnych zgłoszonych przez PO.

Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych ma wdrożyć unijną dyrektywę z 2007 r. w sprawie usług płatniczych tzw. PSD, która ujednolica przepisy w całej UE. Według resortu finansów projekt jest pierwszą próbą systemowego uregulowania w Polsce zarówno usług płatniczych, jak i działalności polegającej na świadczeniu tych usług.Reklama

Zgodnie z obecnymi przepisami usługi płatnicze świadczone są jako swobodna działalność gospodarcza. Po wejściu w życie proponowanych przez rząd rozwiązań będzie to działalność regulowana, podlegająca kontroli m.in. Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem resortu finansów objęcie instytucji płatniczych nadzorem KNF przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środków powierzanych tym podmiotom.

Ustawa ma obejmować m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i ich oddziały, SKOK-i, operatorów pocztowych i pośredników świadczących usługi płatnicze, tzw. okienka kasowe oraz nowe instytucje - biura usług płatniczych. W sumie ustawie będą podlegać 22 tys. 534 podmioty.

Zgodnie z projektem na rynek usług finansowych będą mogli wejść nowi dostawcy: instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych. Instytucja taka, po otrzymaniu zezwolenia KNF albo odpowiedniego organu nadzoru jednego z państw członkowskich, będzie mogła świadczyć usługi w UE. Do usług płatniczych zaliczane będzie m.in. prowadzenie rachunku, wpłaty i wypłaty gotówki, przelewy, zlecenia.