Konsument nie będzie musiał informować kredytodawcy o wcześniejszym terminie spłaty kredytu - zakłada przyjęta w czwartek przez Sejm poprawka Senatu do ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa ma ułatwić zaciąganie takich kredytów w innych krajach UE.

Reklama

Sejm przyjął w czwartek 20 z 25 senackich poprawek do ustawy o kredycie konsumenckim. Większość miała charakter redakcyjny. Wśród przyjętych była m.in. ta dotycząca wcześniejszej spłaty kredytu przez konsumenta. Senat wnioskował, by konsument nie musiał informować kredytodawcy o wcześniejszym terminie spłaty kredytu.

Nowe regulacje dotyczące kredytów konsumenckich podkreślają, jak ważna jest ochrona klientów przed nadmiernym i nierozważnym zadłużaniem. Ustawa nakłada dodatkowe obowiązki na banki i pośredników finansowych oraz umożliwia zagranicznym instytucjom kredytowym sprawdzanie informacji o polskich konsumentach.

Nowe przepisy wydłużają termin na odstąpienie od umowy pożyczki do 14 dni od momentu jej zawarcia. Konsument nie będzie ponosił związanych z tym kosztów, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. Zgodnie z obecnymi przepisami konsument może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania bez podawania przyczyny.

Uchwalona 1 kwietnia br. ustawa ułatwi zaciąganie kredytów także w UE do wartości 255 tys. 550 zł (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej). Przepisy nie mają jednak zastosowania do kredytów hipotecznych. Ustawę będą musiały stosować wszystkie instytucje finansowe, w tym m.in. SKOK-i oraz parabanki (również w zakresie oceny ryzyka kredytowego konsumentów).

Nowe przepisy likwidują maksymalny próg 5-proc. łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Dotychczasowy dostęp do informacji o wszelkich kosztach zapewni obowiązkowy formularz. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozwoli to uzyskać dostęp do pełnej informacji o wszelkich kosztach ponoszonych w przypadku zawarcia umowy. Posłuży nie tylko porównaniu różnych ofert, ale również uniknięciu ryzyka nadmiernie wygórowanych opłat czy prowizji. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.