Wprowadziliśmy pakiety assistance do samodzielnej sprzedaży zachęceni dobrymi wynikami naszej oferty ubezpieczeń NNW – mówi „DGP” Wojciech Toboła, odpowiedzialny za assistance w mBanku. Bank ma obecnie najbogatszą ofertę usług pomocowych na rynku, które są sprzedawane jako osobne produkty. Od końca ubiegłego roku bowiem sprzedaje trzy pakiety asystenckie: domowy (np. drobne naprawy), motoryzacyjny i medyczny (dostęp do opieki zdrowotnej).
Reklama
Samodzielna sprzedaż ubezpieczeń assistance okazała się strzałem w dziesiątkę. "Już pierwsze miesiące sprzedaży pokazały, że pakiety te cieszą się większym zainteresowaniem, niż wcześniej zakładaliśmy" - podkreśla Wojciech Toboła. mBank nie jest jedynym bankiem na rynku, który sprzedaje assistance jako samodzielne produkty. W podobny sposób, ale w mniejszym zakresie usługi asystenckie są dystrybuowane m.in. w siostrzanym MultiBanku (obie marki są w grupie BRE) oraz w BZ WBK czy PKO BP.
Zdaniem Jacka Koniecznego, dyrektora handlowego w Inter Partner Assistance Polska, w najbliższym czasie ten trend będzie kontynuowany i assistance jako samodzielny produkt będzie się pojawiał w coraz większej liczbie banków. "Dotychczas usługi pomocowe były dostępne niemal w każdym produkcie bankowym, jednak w głównej mierze jako produkt dodany. Przykładem może być choćby kredyt samochodowy, gdzie dodatkowo klient otrzymywał assistance oraz przedzakupową inspekcję pojazdu. Obecnie assistance coraz częściej stanowi autonomiczny produkt w ofercie banków" - mówi Jacek Konieczny.
Z kolej Paweł Majtkowski z Expandera twierdzi, że na samodzielną sprzedaż usług assistance będą się w coraz większym stopniu decydowały banki, które mają rozbudowane platformy internetowe. Dzięki nim mogą one w łatwy i niewymagający dużych inwestycji sposób rozszerzać zakres oferowanych produktów o ubezpieczenia. " Nie spodziewam się, by assistance jako samodzielny produkt pojawiło się w bankowych okienkach" - podkreśla Paweł Majtkowski.
Banki także powoli odchodzą od dystrybucji jednolitych pakietów assistance wśród klientów. Coraz częściej stawiają na polisy dopasowane do preferencji klienta. "Z naszych obserwacji wynika, że banki coraz częściej skłaniają się do zapewniania klientom oferty dwustopniowej. Podstawowy koszyk świadczeń assistance jest dystrybuowany obligatoryjnie, a jednocześnie banki oferują szeroką, dodatkową paletę świadczeń pomocowych" - mówi Jacek Konieczny.
Reklama
Boom na assistance jako dodatek do produktów bankowych wybuchł w ubiegłym roku. Na usługi asystenckie jako element wyróżniający konta na rynku postawił m.in. Alior Bank. Dziś usługi assistance dodawane do produktów finansowych stają się powoli standardem. "Jeszcze nie wszystkie instytucje zdecydowały się na ich wprowadzenie. Jednak ich liczba ciągle rośnie. Można oczekiwać, że z czasu tego rodzaju ubezpieczenia będą w ofercie większości banków" -ocenia Michał Sadzak, analityk Open Finance.