>>>Ten program rozliczy cię z fiskusem

Reklama

Kurs franka jest zmorą kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny rozliczany w tej walucie. Większość z nich płaci raty na początku lub na końcu miesiąca. Okazuje się, że wtedy właśnie kurs jest najwyższy. Od 2004 roku miesięczne maksimum kursu franka najczęściej wypadało w dniach 29-2. Najlepiej kredyt spłacać od 11 do 25 dnia danego miesiąca. Open Finance przeanalizował, jak zachowuje się kurs franka w trakcie miesiąca. Najpierw sprawdziliśmy, kiedy najczęściej wypada miesięczne maksimum, a potem przyjrzeliśmy się temu, w które dni najczęściej kurs bywa wyższy od średniego kursu z danego miesiąca.

Okazuje się, że prawdą jest, iż najwyższy kurs franka jest na przełomie miesięcy, gdy najwięcej osób spłaca kredyty hipoteczne rozliczane w tej walucie. Na 86 przebadanych miesięcy w 32 najwyższy kurs franka szwajcarskiego wypadł w dniach 29, 30, 31, 1 lub 2 danego miesiąca. Na drugim biegunie są dni 9, 16, 19 i 25, w których maksimum nie wypadło od 2004 roku ani razu.

Gdyby miesiąc podzielić na pięciodniowe okresy (1-5, 6-10, itd.) to najczęściej rekordy notowań franka wypadały w pierwszym (1-5) i ostatnim (26-31) okresie. Łącznie aż 47 razy (prawie 55 proc. wszystkich przypadków). W dniach 11-25 maksimum wypadło łącznie 25-krotnie.

Po podzieleniu miesiąca na sześć pięciodniowych okresów (za wyjątkiem ostatniego, w którym uwzględniliśmy także 31 dzień) wnioski są podobne jak z analizy częstości pojawiania się miesięcznych maksimów. Kredyt najlepiej spłacać jest w połowie miesiąca, w okresie 11-15 kurs franka był wyższy od średniej rzadziej niż w 42 proc. przypadków. W dniach 1-5 zdarzało się to w prawie 53 proc.

Analizie poddaliśmy notowania z fixingu NBP (od początku 2004 r. do końca lutego 2011 r.), należy przy tym pamiętać, że banki mają własne kursy i w poszczególnych instytucjach statystyka ta mogłaby się nieco różnić, a na atrakcyjność kredytu hipotecznego w obcej walucie dodatkowo wpływa spread, czyli różnica pomiędzy kursem zakupu i sprzedaży waluty.

Z danych historycznych wynika, że kredyt hipoteczny we franku najlepiej skonfigurować jest tak, by rata kredytu spłacana była w połowie miesiąca. Prawdą bowiem jest powtarzana niejednokrotnie teza, że kurs franka wzrasta na przełomie miesiąca. Jeśli więc bank umożliwia klientowi wybór daty spłaty, najlepiej zdecydować się na dzień z przedziału 11-25.

Spiskowa teoria dziejów o tym, że banki specjalnie windują kurs franka na przełomie miesiąca sama ciśnie się na usta. Ale fakt ten da się wyjaśnić bardziej racjonalnie. Skoro wielu kredytobiorców spłaca wtedy raty, to banki muszą w te dni kupić walutę do rozliczenia kredytu. A kupując ją przyczyniają się do wzrostu kursu. Ale to klienci sami wybierają datę spłaty raty kredytu na początku miesiąca – aby pokrywać ją z dopiero co otrzymanego wynagrodzenia.