>>>Sam rozlicz PIT. Ten program ci pomoże

Reklama

Nie musimy co miesiąc pamiętać o płaceniu rachunków - wystarczy uruchomić w banku zlecenia stałe lub polecenia zapłaty. Z analizy Expandera wynika jednak, że część banków nalicza za korzystanie z nich wysokie opłaty. W Banku Pocztowym każda płatność poleceniem zapłaty kosztuje aż 4 zł. Wystarczy więc mieć 3 polecenia zapłaty a roczny koszt tylko tej usługi wyniesie aż 144 zł. Na szczęście aż w 9 bankach jest to usługa bezpłatna.

Z każdym rokiem banki wprowadzają udogodnienia, które ułatwiają nam życie. Aby zlecić comiesięczne płatności coraz więcej Polaków nie odwiedza już poczty czy placówki banku lecz wykonuje wszystko w Internecie. Jednak niezależnie od tego czy korzystamy z Internetu czy chodzimy do placówki musimy pamiętać, aby realizować cyklicznie wszystkie płatności. Niestety część z nich płacimy co miesiąc, inne co kwartał. Niektóre musimy opłacić na początku miesiąca, a inne pod koniec. Łatwo więc o pomyłki.

Żeby się w tym wszystkim nie pogubić warto korzystać z przelewów automatycznych, czyli zleceń stałych i poleceń zapłaty. Są wykonywane bez konieczności ich każdorazowego wypełniania i zatwierdzania. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że zlecenia stałe wykorzystujemy dla płatności, których kwota zawsze jest taka sama. Polecenia zapłaty zwykle jest stosowane wtedy, gdy regularne płatności mają różne kwoty czyli np. do płacenia rachunków za telefon czy prąd.

Jest to możliwe, gdyż odbiorca, czyli np. firma telekomunikacyjna informuje nasz bank jaką kwotę w danym miesiącu należy uregulować. Dla bezpieczeństwa klienta może jednak anulować taką płatność, jeśli uzna, że kwota jest niewłaściwa. Należy jednak zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby regulować w ten sposób płatności o stałej kwocie.

Expander sprawdził które banki pozwalają korzystać z udogodnienia jakim niewątpliwie są automatyczne przelewy oraz ile kosztuje korzystanie z nich. W przypadku polecenia zapłaty aż w 9 bankach badanych przez nas bankach korzystanie z tej usługi nie wiąże się z żadną opłatą. Jeśli opłata jest naliczana, to najczęściej jest to koszt realizacji każdej płatności i wynosi ok. 1 zł. Najwięcej za korzystanie z tej usługi nalicza Bank Pocztowy – aż 4 zł za każdą wykonaną płatność. W jeszcze gorszej sytuacji są jednak klienci Polbanku i Eurobanku, gdyż z polecenia zapłaty w ogóle nie mogą skorzystać.

ReklamaOpłaty mogą być jednak naliczane nie tylko za realizację, lecz także za odwołanie przelewu wykonanego za pomocą polecenia zapłaty. polecenie zapłaty, w przeciwieństwie do zwykłego przelewu czy zlecenia stałego, można odwołać. Jeśli więc np. zorientujemy się, że odbiorca pobrał z naszego konta zbyt wysoką kwotę, to można mu ją odebrać. W części banków odwołanie takiej płatności jest obarczone prowizją. Dla przykładu Bank BPH i Gospodarczy Bank Wielkopolski naliczają z tego tytułu opłatę wynosząca aż 5 zł. Należy jednak zaznaczyć, że konieczność skorzystania z tej funkcjonalności zdarza się niezwykle rzadko.

Warto również pamiętać, aby w okresie płatności nie zabrakło środków na koncie. Dla przykładu Deutsche Bank w takiej sytuacji nalicza prowizję w wysokości 3 zł. W rezultacie może to posiadacza rachunku drogo kosztować. Jeśli bowiem odbiorca nie otrzyma pieniędzy może codziennie ponawiać informację o konieczności wykonania polecenia zapłaty. W takiej sytuacji właściciel konta byłby obciążany prowizją 3 zł codziennie aż do momentu, gdy zapewnie środki na konie.

Choć zlecenie stałe jest znacznie mniej skomplikowaną usługą niż polecenie zapłaty, to znacznie częściej trzeba za nią zapłacić. W przypadku standardowych rachunków tylko w ING Banku Śląskim i Raiffeisen Banku jest ona bezpłatna. Więcej takich ofert można znaleźć wśród rachunków internetowych, my jednak badaliśmy konta standardowe.

Podobnie jak w przypadku polecenia zapłaty tu także opłata jest zwykle naliczana za samą realizację przelewu. W części banków płaci się jednak jedynie za uruchomienie usługi. Dla przykładu w Multibanku kosztuje to 3 zł. Są również takie, które każą sobie płacić i za uruchomienie i później za każdy przelew. Tak jest w BGŻ czy Kredyt Banku.

Różnice między tymi usługami polegają również na sposobie uruchomienia. Rozpoczęcie korzystania z polecenia zapłaty wymaga wypełnienia dwóch druków zgody na obciążanie konta. Jeden musi trafić do naszego banku, a drugi do firmy, której chcemy tym sposobem płacić.

Zlecenie stałe uruchamiamy tylko w banku. Wystarczy udać się do oddziału lub zadzwonić na infolinię banku i złożyć odpowiednią dyspozycję. Jeśli posiadamy dostęp do bankowości internetowej, to możemy tę usługę włączyć sobie sami. Wystarczy podać numer konta, kwotę oraz termin (dzień miesiąca) i częstotliwość (miesięcznie, kwartalnie) jego wykonywania.