Z badania przeprowadzonego w ramach akcji Sukcesu Pisanego Szminką, mającej na celu zmianę sformułowania "urlop macierzyński / rodzicielski / ojcowski" na "przerwa macierzyńska / rodzicielska / ojcowska" wynika, że jedynie 12 proc. Polek i Polaków nie widzi potrzeby zmiany społecznego postrzegania urlopu macierzyńskiego. Prawie 90 proc. społeczeństwa przyznaje, że opieka nad noworodkiem nie ma nic wspólnego z urlopem. Większość jest zdania, że określenie "urlop macierzyński" nie pasuje do okresu opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. 46 proc. respondentów wskazała, że określenie "urlop macierzyński" jest lekceważące w stosunku do wykonywanych w tym czasie zajęć.

Reklama

Czemu powstała petycja?

Prezeska Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni akcji Olga Kozierowska przekazała, że to nie tylko kwestia semantyki, ale też opinii o pracy wykonywanej w domu, która jest ciężka, niewdzięczna i niedoceniana. Chcemy zmienić społeczne postrzeganie roli rodziców, szczególnie matek, w trakcie tego pełnego wyzwań okresu. W szeroko pojętym interesie społecznym i gospodarczym leży wspieranie pracujących rodziców - powiedziała. Katarzyna Krzywicka-Zdunek, współtwórczyni inicjatywy Socjolożki.pl wskazała, że w Polsce nadal popularne jest przekonanie, że opieka nad dzieckiem jest naturalnym obowiązkiem kobiety, podczas gdy mężczyzna powinien skupiać się na karierze zawodowej i utrzymaniu rodziny. Podkreśliła, że matki powinny pozwalać na większe angażowanie się ojców w rodzicielstwo. Zwiększenie świadomości społecznej na temat rzeczywistej wartości pracy podczas przerw macierzyńskich i rodzicielskich może prowadzić do większego wsparcia i doceniania rodziców ze strony społeczeństwa i instytucji publicznych, co przekłada się m.in. na poprawę ich zdrowia psychicznego i fizycznego - powiedziała.

Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach 29–31 maja 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku 18–65 lat.