Premier D. Tusk zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla 2025 r. w wysokości 104,1%. W konsekwencji oznacza to podwyżkę wynagrodzeń o 4,1% (oraz kwot bazowych). Dlaczego 4,1%? To prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 r.

Reklama

Nauczyciele ZNP od początku roku informują o skokowym wzroście wynagrodzeń nauczycieli na 2025 r.

I na pewno nie jest to wzrost o 4,1%, ale raczej 20%. Z czego ma wynikać ta kolejna podwyżka (30%-33% w 2024 r.)? Z obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, która wprowadza powiązanie pensji przeciętnej w gospodarce z pensjami nauczyciela. Według projektu nauczyciel dyplomowany miałby zarabiać 100% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Byłby tu stosowany przelicznik 1:1. Dla pozostałych grup nauczycieli przelicznik wyglądałby następująco:

Nauczyciele tylko z podwyżką netto 138 zł, 142 zł i 165 zł? Nie będzie 20%? Negocjacje z min. edukacji B. Nowacką / sejm.gov.pl

Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r.? Według komunikatu GUS było to 7155,48 zł. I tyle miałby zarabiać brutto nauczyciel (jako pensja podstawowa). Dziś zarabia 5915 zł brutto. Byłaby to podwyżka brutto o około 1240 zł, a przecież pensja przeciętna wzięta do obliczeń za 2024 r. będzie wyższa od 7155,48 zł.

Nauczyciele konsekwentnie dążą do uzyskania takich podwyżek na 2025 r. Np. 11 czerwca 2024 r. min. edukacji B. Nowacka przesłała do ZNP zaproszenie na „posiedzenie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, które odbędzie się 20 czerwca 2024 r. o godz. 12.00, w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej”.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie:

  • wynagradzania nauczycieli,
  • awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli,
  • emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Reklama

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. po podwyżce o 4,1%?

Nauczyciel początkujący 3813,56 zł netto (podwyżka o 137,61 zł)

Nauczyciel mianowany 3919,28 zł netto (podwyżka o 142,33 zł)

Nauczyciel dyplomowany 4527,50 zł netto(podwyżka o 164,81 zł).

Nauczyciel Brutto Netto
początkujący 5110 zł 3813,56 zł
mianowany 5265 zł 3919,28 zł
dyplomowany 6158 zł 4527,50 zł

Ile zarabiają nauczyciele od 1 stycznia 2024 r. (brutto i netto)

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z odpowiednim poziomem wykształcenia pedagogicznego/zawodowego (pierwsza grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. wynosi 4908 zł (podwyżka o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego 5057 zł (podwyżka o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego 5915 zł (podwyżka o 1365 zł brutto).

I to przekłada się na taki układ pensji brutto i netto. Dla uproszczenia zakładamy, że nie ma PPK.

Nauczyciel Brutto Netto
początkujący 4908 zł 3675,95 zł
mianowany 5057 zł 3776,95 zł
dyplomowany 5915 zł 4362,69 zł

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95% wszystkich nauczycieli.

Ile nauczyciele zarabiali w 2023 r.?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto(2846 zł netto/na rękę),

2) nauczyciele mianowani -3890 złbrutto (2982 zł netto/na rękę),

3) nauczyciela dyplomowani -4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Podwyżki dla nauczycieli a pensum

Wciąż nauczyciele słyszą "Pensum nauczycielskie nie odpowiada 8 godzinom pracy dziennie. Jak dodamy nadgodziny, aby "dobić" do 8h, to mamy rzeczywiste dochody nauczycieli. Zwłaszcza, że są zmiany w zakresie prac domowych w szkołach podstawowych - nauczyciele nie oceniając prac domowych, zmniejszają zakres swojej pracy w domach na rzecz uczniów." Cała ta argumentacja (z zarzutami w tle) jest nietrafiona w przypadku nauczycieli w szkołach, w których nie ma nadgodzin.

Dla nauczycieli istotne jest to, że tylko o 4,1% wzrósłby dodatek stażowy. Dodatek funkcjonuje pod dwiema nazwami:

  • za wysługę lat
  • stażowy.

Wynika to z tego, że jego wartość jest tym wyższa, im dłużej nauczyciel pracuje. Jest to 1% za każdy rok pracy, ale nie więcej niż 20%. Po przepracowaniu 20 lat, dodatek ma co roku wartość 20% pensji.

Podstawa prawna:

1) „Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.” (art. 33 Karty Nauczyciela)

2) § 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. ze zm.).

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.