W piątek, 14 czerwca Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał nowego Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego. 23 maja br. Hołownia poinformował o podjęciu decyzji dotyczącej zmiany na stanowisku Głównego Inspektora Pracy.

Reklama

Marszałek Szymon Hołownia podkreślił, że nowy Główny Inspektor Pracy został powołany we współpracy z Ministrą Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. Zaznaczył, że Stanecki jest frontowym inspektorem i zna realia pracy. W inspekcji pracy pracował w Łodzi, w Skierniewicach - wymieniał. Przypomniał także, jego doświadczenie z pracy w MRPiPS. Mamy więc jako nowego Głównego Inspektora Pracy człowieka, który zna problem z terenu i mamy człowieka, który ma narzędzia i wie jak rozwiązywać ten problem od strony legislacyjnej - powiedział Hołownia. Podkreślił, że jest to dobry kandydat. Dodał, że jego zdaniem ta nominacja doprowadzi do takich zmian, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie efektywna, a ludzie, którzy świadczą pracę czuli się przez nią chronieni. By umiała nie tylko karać, ale i wspierać i pomagać wtedy, kiedy trzeba pomagać coś zrozumieć, dostosować się do prawa, albo poszerzyć swoją świadomość - mówił marszałek. Następnie wręczył Staneckiemu akt nominacyjny.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że ma pełne zaufanie i pełne przekonanie, że nowy Główny Inspektor Pracy obejmuje tę funkcję z misją, wizją, planem i energią niezbędną do tego, żeby ją zrealizować. Potrzebujemy, żeby Państwowa Inspekcja Pracy była takim pogotowiem, policją, skarbówką tam, gdzie dochodzi do groźnych naruszeń prawa pracy. Wierzę, że w taką instytucję pan inspektor Stanecki będzie w stanie Państwową Inspekcję Pracy przekształcić - powiedziała szefowa resortu rodziny.

Główny Inspektor Pracy

Reklama

Nowo wybrany Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki podziękował za zaufanie, którym został obdarzony. Przekazał, że jego marzeniem jest to, by Państwowa Inspekcja Pracy stała się nowoczesną instytucją. Instytucją, która będzie skuteczna, będzie kształtować dobre zwyczaje, obyczaje w zakresie prawnej ochrony pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - powiedział. Dodał, że chciałby również, by PIP stała się atrakcyjnym pracodawcą.

Marcin Stanecki był inspektorem pracy w Inspekcji Pracy w Skierniewicach, w Łodzi, jeździł na kontrole, był przedsiębiorcą. Od trzech lat jest dyrektorem Departamentu prawa pracy w Ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej. Ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, posiada kwalifikacje Specjalisty BHP oraz kwalifikacje pedagogiczne.

Kto był Głównym Inspektorem Pracy

Do tej pory Głównym Inspektorem Pracy była Katarzyna Łażewska-Hrycko. Na swoje stanowisko została powołana 10 lutego 2021 r. "Moja misja na stanowisku Głównego Inspektora Pracy dobiegła końca. Dziękuję wszystkim pracownikom inspekcji, partnerom społecznym, związkowym oraz instytucjonalnym za tak owocną i pełną zaangażowania współpracę - napisała Łażewska-Hrycko w piątek na platformie X.

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Zgodnie z przepisami ustawy Marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.