Biuro RPO poinformowało, że Rzecznik praw lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej Monika Potocka zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie prokuratorskiego postępowania przeciwko lekarzowi podejrzanemu w związku ze śmiercią pacjenta w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. NIL wskazała, że ich wątpliwości szczególnie budzi zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego - tymczasowego aresztowania.

Reklama

W ramach swoich działań, zastępca RPO Stanisław Trociuk spytał Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim o obecny stan postępowania przeciw lekarzowi, w tym o to, jakie przesłanki zdecydowały o jego aresztowaniu. ZRPO zapytał także czy powołano biegłego do oceny prawidłowości działań lekarza.

Zastępca RPO poinformował także o podjętych działaniach rzecznika praw lekarza NIL Monikę Potocką. Przypomniał, że RPO nie ma uprawnień, które dawałyby możliwość do ingerowania w czynności procesowe w toku postępowania karnego oraz, że RPO może dokonywać oceny prawidłowości postępowania karnego dopiero po jego prawomocnym zakończeniu. Jeśli dopatrzy się nieprawidłowości, będzie mógł rozważyć kasację lub skargę nadzwyczajną.

Reklama

Lekarz Andrij K.

Lekarz Andrij K. podejrzany jest o dokonanie zabójstwa 86-letniego Daniela Z., pacjenta Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - odłączył go od urządzeń podtrzymujących życie.

Stanowisko lekarskie

W ubiegłym tygodniu, w sobotę odbyła się konferencja, na której poruszono kwestię rezydenta anestezjologii i intensywnej terapii Andrija K. Głos zabrali eksperci, kierownictwo szpitala oraz przedstawiciele samorządu lekarskiego. Wskazali, że nie jest winny śmierci mężczyzny, nie popełniono błędu medycznego.

Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. w trybie natychmiastowym wystosowała list do ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z wnioskiem, aby objął nadzorem postępowanie i uchylił, jeśli to możliwe, areszt tymczasowy dla lekarza.

Prokuratura

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim informowała, że śledztwo prowadzone jest przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., przeciwko lekarzowi Andrijowi K. podejrzanemu o czyn z art. 148 § 1 kk. Artykuł ten mówi, że "kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".