Do tej pory ZUS wypłacił dodatkowe świadczenia w kwocie blisko 12 mld zł. Trzynastkę otrzymało do tej pory 6,7 mln emerytów i rencistów.

Najbliższy termin wypłaty przypada 25 kwietnia 2024 r.

Trzynaste emerytury wypłacane są wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. Wypłaty następują: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Reklama

Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych dodatkowe roczne świadczenie wypłacone zostanie w maju.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Reklama

Trzynastka z ZUS i KRUS jednocześnie

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (jedna trzynastka).

Z dodatkowego rocznego świadczenia ZUS nie dokonuje potrąceń i egzekucji.