Za każde 5 lat pracy dwa dni płatnego urlopu wypoczynkowego więcej niż daje kodeks pracy. Po 25 latach aż dodatkowe 10 dni urlopu na koszt pracodawcy. A więc łącznie z 26 dniami z kodeksu pracy urlop wyniesie 36 dni. Płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze aż 36 dni rocznie. Kto ma tak niezwykły przywilej?

Reklama

Maksymalnie dodatkowe 10 dni odpłatnego urlopu wypoczynkowego dla opiekunek w żłobkach. Za 25 lat pracy dodatkowy urlop wypoczynkowy (w pełni płatny) wyniesie 10 dni.

Wynika on z nowelizacji przepisów zapowiedzianej właśnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem jest, aby opiekunki (i opiekunowie):

  • nie odchodzili z pracy w żłobkach oraz
  • mieli motywację do profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.

Sam zawód ma się stać prestiżowym.

2 dni dodatkowego odpłatnego urlopu wypoczynkowego za każde 5 lat pracy, 10 dni za 25 lat pracy

Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczamy z formuły „2 dni za 5 lat pracy”, czyli:

  • 5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego
  • 10 lat pracy – 4 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego
  • 15 lat pracy – 6 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego
  • 20 lat pracy – 8 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego
  • 25 lat pracy – 10 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni).

Obawy o pracę opiekunek w wieku 50+

Opiekunki cieszą się z dodatkowego urlopu. Ale podnoszą też obawy o to, czy opiekunka w wieku np. 53 lat nie będzie miała kłopotów ze znalezieniem pracy. Zbliża się jej wiek emerytalny i z punktu widzenia pracodawcy dodatkowe 10 dni płatnego urlopu może być obciążeniem.

Internautki komentują przywilej np. tak:

„Czyli osobie przed emerytura jeszcze trudniej będzie znaleźć prace gdy będzie w takiej sytuacji… nie ma jak myśleć holistycznie o rynku pracy…”

Jaka osoba może zostać opiekunką w żłobku?

Opiekun w żłobku, to m.in. innymi wymogami osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej bądź pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Tak stanowi art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ale znacznie więcej osób niż wymienione ma prawo do wykonywania zawodu opiekunki w żłobkach. Ma je np., gdy ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Reklama

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności. Kilka innych przypadków wskazuje powołany art. 16.