Co w tekście jednolitym

Tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, które dotyczyły zamrożenia kwoty odpisu na poziomie naliczonym w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Reklama

Ustawa o ZFŚS - co określa

Reklama

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa zasady tworzenia przez pracodawców funduszu świadczeń i zasady gospodarowania środkami. Zgromadzone środki powinny być przeznaczone m.in. na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu oraz dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.

Według obowiązujących przepisów fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych muszą utworzyć fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

SSPAP