Wpłata podstawowa do PPK, finansowana przez uczestnika tego programu, wynosi zasadniczo 2 proc. jego wynagrodzenia. Osoby o niższych zarobkach mogą skorzystać z obniżenia tej wpłaty - nawet do 0,5 proc. Takie uprawnienie przysługuje uczestnikowi PPK, którego wynagrodzenie nie przekracza w danym miesiącu kwoty 120 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - możemy przeczytać w serwisie mojePPK.pl.

Reklama

W 2024 zmienia się minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4 242 zł, a od 1 lipca 2024 roku - do 4 300 zł. Od 1 stycznia 2024 roku limit 120 proc. minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 5 090,40 zł, a od 1 lipca 2024 roku - 5 160 zł.

Z tego względu od 1 stycznia 2024 roku uczestnik PPK, który zarabia miesięcznie nie więcej niż 5 090,40 zł, a od 1 lipca 2024 roku – nie więcej niż 5 160 zł, będzie mógł skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej.

Reklama

Chcesz obniżyć wpłaty podstawowe do PPK? Musisz złożyć wniosek

Uczestnik PPK, który chce obniżyć wpłaty podstawowe, musi złożyć u pracodawcy deklarację w tej sprawie - poinformował portal pulshr.pl.

Zmniejszona składka będzie obowiązywać od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację u swojego pracodawcy.

Zmiany w PPK? Plany nowego rządu

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolna forma oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego, do którego automatycznie przypisani są wszyscy uprawnieni pracownicy.

Nowy rząd Donalda Tuska planuje przekształcić Pracownicze Plany Kapitałowe. Środki finansowe mają być inwestowane tam, gdzie przyniesie to największe korzyści dla uczestników. Zgodnie z polityką inwestycyjną PPK, dla młodych Polaków akcje mogą stanowić nawet od 60 do 80 procent portfela, z tym że minimum 40 procent tej tzw. części akcyjnej musi być zainwestowane w udziały spółek z indeksem WIG20.

900 zł od pracodawcy w ramach PPK?

Składniki wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) obejmują 2 procent wynagrodzenia brutto, odprowadzanego przez pracownika (przy zastrzeżeniu, że osoby zarabiające poniżej 120 procent minimalnego wynagrodzenia mogą ubiegać się o obniżenie tej składki do 0,5 procent), oraz 1,5 procent wynagrodzenia brutto, który wpłaca pracodawca. Dodatkowo, w pierwszym roku uczestnictwa pracownicy otrzymują tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a corocznie przysługuje im również tzw. wpłata państwa w wysokości 240 zł.

Zgodnie z obliczeniami Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), przy miesięcznych zarobkach w wysokości 5000 zł, pracownik otrzymuje dodatkowe 75 zł od pracodawcy. To przełoży się na roczną kwotę 900 zł. Pracodawca ma możliwość zwiększenia swoich wpłat, nawet o dodatkowe 2,5 procent. W przypadku maksymalnej dopłaty, przy przykładowych zarobkach, pracownik otrzyma od pracodawcy dodatkowe 200 zł miesięcznie, co łącznie daje 2400 zł w ciągu roku.