GUS podał też, że w końcu czerwca 160 zakładów zadeklarowało zwolnienie 19,0 tys. pracowników, w tym 2,9 tys. osób z sektora publicznego.