Jak z wynika z najnowszego badania Pracuj.pl "Urlopy rodzicielskie. Nowe otwarcie", aż 85 proc. pracujących rodziców dobrze ocenia zbliżającą się nowelizację Kodeksu Pracy, która zakłada wprowadzenie dodatkowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego dla ojców.

Reklama

Świadomość planowanych zmian

Jak wskazała cytowana w informacji szefowa HR w Grupie Pracuj Agnieszka Bieniak, regulacje, które mogą wejść w życie w tym kwartale, związane są z unijną dyrektywą o godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Zaznaczyła, że to rozwiązanie może wpłynąć pozytywnie na sytuację zawodową matek i zapewnić potrzebne im wsparcie w domu.

Według badania Pracuj.pl medialne dyskusje, toczące się na temat nowych urlopów rodzicielskich od kilku miesięcy, docierają tylko do części pracujących rodziców. O rozwiązaniach, które mają być wdrożone, słyszała ponad połowa respondentów (56 proc.). Nieco częściej znajomością tych rozwiązań charakteryzują się matki (59 proc.) niż ojcowie (54 proc). Wśród grup wiekowych największa świadomość planowanych zmian panuje wśród rodziców między 25. a 34. rokiem życia (64 proc.). W pozostałych grupach odsetek osób, które słyszały o zbliżającej się nowelizacji oscylował w okolicach 50 proc.

Kontrowersyjny zapis regulacji

Jak wynika z badania, kontrowersje może budzić kluczowy zapis regulacji, zgodnie z którym dodatkowe dziewięć tygodni urlopu rodzicielskiego musi być wykorzystane przez ojca, bez możliwości przeniesienia na matkę. Takie rozwiązanie pozytywnie odbiera 45 proc. respondentów posiadających dzieci, przy czym w grupie popierającej więcej jest mężczyzn (48 proc.) niż kobiet (42 proc.).

Bardziej pozytywnie (68 proc.) pracujący rodzice odnoszą się do ograniczenia czasu na wykorzystanie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego do pierwszych 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka (dotychczas ojciec miał na to 24 miesiące). Taki przepis pozytywnie odbiera 68 proc. respondentów, przy czym częściej przychylnie odnoszą się do niego kobiety (70 proc.). "Prawdopodobnie dlatego, że nowy kształt przepisów pozwala na większe wsparcie opiekuńczej roli matki w najbardziej angażującym, niemowlęcym okresie rozwoju dziecka" - wyjaśnili autorzy raportu.

Reklama

Niechęć przełożonych wobec urlopu ojcowskiego

Badanie wskazało też, że co trzeci pracujący ojciec spotkał się na rynku pracy z niechęcią lub niezrozumieniem przełożonych wobec brania urlopu ojcowskiego czy rodzicielskiego przez mężczyzn. Jeszcze więcej panów dostrzega ogólne negatywne nastawienie pracodawców do brania urlopów związanych z wychowaniem dziecka przez mężczyzn. O takiej postawie przekonanych jest 53 proc. respondentów.

Zgodnie z zapowiedziami ustawodawców, planowane przepisy mogą wejść w życie na przełomie I i II kwartału 2023 roku.

Autorka: Ewa Wesołowska