Rozporządzenie w tej sprawie skierowano już do opublikowania.

Reklama

Powód podwyżek?

Obowiązujące obecnie rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) określa wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego oraz członka komisji na poziomie 250 zł brutto.

Resort wyjaśnia, że kwota ok. 200 zł netto powoduje brak chętnych. Tymczasem, jak zauważa MZ z uwagi na dopuszczenie możliwości przystąpienia do egzaminów również studentów ostatniego roku studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych nastąpiło dwukrotne zwiększenie przystępujących do egzaminu.

Reklama

O ile wzrośnie wynagrodzenie?

Ministerstwo zdecydowało więc o podniesieniu wynagrodzenia członków komisji i zespołów o 50 zł brutto - z kwoty 250 zł do kwoty 300 zł za posiedzenie. Resort ocenia, że zmniejszy to problemy Centrum Egzaminów Medycznych z pozyskaniem do pracy przy przeprowadzaniu egzaminów państwowych, jakimi są LEK i LDEK.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2022 r., z uwagi na to, że pierwszy egzamin w 2022 r. wyznaczony został na 2 lutego.