O proponowanych zmianach w prawie poinformowała na konferencji prasowej posłanka Wanda Nowicka. - Dzisiaj składam - w imieniu Lewicy - projekt ustawy wydłużającej urlop ojcowski z 2 do 6 tygodni - zapowiedziała.

Reklama

Wdrożenie dyrektywy UE?

Trwa ładowanie wpisu

Nowicka przypomniała, że państwa Unii Europejskiej przyjęły w czerwcu 2019 roku dyrektywę o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, która ma zapewnić, że ojcowie poprzez urlopy rodzicielskie będą bardziej angażowali się w opiekę nad dziećmi. - Tą ustawą wdrażamy dyrektywę unijną - podkreśliła posłanka Lewicy.

Reklama

Według niej, proponowane rozwiązanie ma potencjał przyczynienia się do poprawy sytuacji demograficznej. - Fakt, że ojcowie będą mieć szansę w większym stopniu niż ma to miejsce obecnie, uczestniczyć w wychowaniu dzieci, daje większe poczucie bezpieczeństwa całej rodzinie, a także kobietom, na które ten ciężar zwykle spada i w związku z tym często nie chcą zdecydować się na kolejne dziecko - powiedziała posłanka Lewicy.

Podkreśliła, że dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy niezbędne jest to do czego zmierza UE i co jest celem propozycji Lewicy, czyli wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym. - Wiemy, że kobiety na rynku pracy są głównie dyskryminowane z tego powodu, że są matkami, wychowują dzieci. Jeżeli ojcowie w większym stopniu będą mogli wychowywać swoje dzieci we wczesnej fazie, zniknie ten powód dyskryminacji kobiet na rynku pracy - powiedziała Nowicka.

Reklama

"Więcej taty w domu"

Europoseł, lider Wiosny Robert Biedroń powiedział, że proponowane rozwiązanie sprawi, że będzie "więcej taty w domu". - Żeby dzieciaki w Polsce miały poczucie, że i tata i mama są dla nich dostępni wtedy, kiedy ich potrzebują - stwierdził. - Dla polskich dzieciaków najlepszym prezentem jest, kiedy mogą mieć oboje rodziców w domu, kiedy ci rodzice dzielą się swoimi obowiązkami, kiedy jest i tata i mama - dodał.

Europoseł zaapelował "do kolegów i koleżanek w parlamencie, aby jak najszybciej pochylili się nad tym projektem". - To nie musi być projekt Lewicy. To może projekt, który damy z okazji Dnia Dziecka wszystkim polskim rodzinom - podkreślał.

Obecnie po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z kilku urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. Osoba ubezpieczona w ZUS dostaje w tym czasie zasiłek macierzyński. Z każdego z tych urlopów może skorzystać ojciec dziecka, ale urlop ojcowski jest wyłącznie dla mężczyzn. Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie, które można wykorzystać jednorazowo albo podzielić na dwie równe części. Urlop ten można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia, później przepada.