Jak poinformowano na prezentacji, wśród przedsiębiorstw z pierwszych trzech etapów wdrażania PPK, czyli zatrudniających powyżej 20 osób, partycypacja wyniosła 30,4 proc.

Reklama
PPK Kluczowe efekty wdrożenia / Materiały prasowe

Podano także, że liczba pracowników w firmach, które prawidłowo wdrożyły PPK wynosi 5,553 mln osób. Liczba uczestników PPK w tych firmach wynosi 1,689 mln osób.

PPK Liczba uczestników / Materiały prasowe

Paweł Borys poinformował, że około 32 tys. firm nie wdrożyło efektywnie programu, są to głównie firmy z III etapu, czyli zatrudniające 20-50 pracowników.

Łączna liczba wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach pierwszych trzech etapów, wraz z tymi firmami, które nie wdrożyły programu, wynosi 7,381 mln osób.

PPK Kalkulacja zysku / Materiały prasowe

Wartość aktywów zgromadzonych w PPK to 2,72 mld zł

Wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych wynosi 2,72 mld zł - poinformował prezes PFR.

Zgodnie z przekazanymi przez niego danymi, od początku istnienia PPK zarobiły łącznie ponad 230 mln zł.

Zdaniem Borysa można mówić o sukcesie programu, bowiem spełnia on swoją podstawową funkcję, czyli pomnaża oszczędności uczestników PPK.

Borys wyliczył, że w przypadku osoby, która zarabia miesięcznie 5300 zł brutto, łączna suma wpłat pracownika wyniosła 1378 zł. Biorąc pod uwagę wpłatę ze strony pracodawcy i wpłatę od państwa, łączny stan aktywów w PPK to 3061 zł. To oznacza, że stopa zwrotu z inwestycji w PPK dla pracownika wynosi 122 proc. - wynika z prezentacji przedstawionej na konferencji.