Praca zdalna, dystans społeczny i utrudniony kontakt – pandemia koronawirusa wprowadziła rynek pracy na nieznane wody. Konieczność izolacji społecznej i brak możliwości spotykania się z partnerami biznesowymi to duże ograniczenie w wielu branżach, ale jednocześnie to okazja, by wykorzystać rozwiązania technologiczne wspierające funkcjonowanie firm.

Doświadczenie, które jest źródłem (trwałej?) zmiany

Bożena Soberka / Materiały prasowe

Eksperci mówili o wyhamowaniu rynku pracy jeszcze przed wybuchem pandemii. Z danych Eurostatu wynika, że Polska odnotowała najszybszy spadek zatrudnienia z państw członkowskich UE. Warto jednak zaznaczyć, że zatrudnienie w ujęciu rocznym w Polsce zwiększyło się o 0,5 proc., a z początkiem 2020 roku liczba rekrutacji dodatkowo znacząco wzrosła. Tymczasem kryzys epidemiczny przemeblował rynek pracy. Według „Monitora rynku pracy” firmy Randstad, aż 46 proc. pracowników spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w 2020 r. Zdaniem resortu pracy na koniec roku bezrobocie w Polsce wzrośnie do nawet 10 proc, a już na początku pandemii wiele firm wstrzymało uruchomione wcześniej rekrutacje. Mimo to nie wszystkie firmy zrezygnowały z możliwości dokończenia ogłoszonych wcześniej procesów rekrutacyjnych w oczekiwaniu na moment, gdy będą mogły spotykać się z kandydatami. Okazuje się, że da się prowadzić kompleksowy proces rekrutacyjny za pomocą technologii teleinformatycznych. Duże firmy przeniosły wszystkie elementy rekrutacji do sfery online. Liczy się zdolność adaptacji: firma British American Tobacco przemodelowała procesy rekrutacyjne, całkowicie zdając się na rozwiązania komunikacji zdalnej. - W British American Tobacco staramy się szybko odpowiadać na to, co dzieje się w naszym otoczeniu, a jednym z takich obszarów, w których odczuwa się wpływ braku możliwości spotkań, jest rekrutacja pracowników – mówi Bożena Soberka, odpowiadająca za politykę personalną BAT w Polsce i krajach bałtyckich. - Jako firma mamy już kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zdalnych procesów rekrutacyjnych np. w siłach sprzedaży i w sytuacjach, w których różne okoliczności wykluczają możliwość spotkania face to face. Teraz przenieśliśmy te doświadczenia na wszystkie stanowiska w firmie. Z kolei jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie, zmiana modelu komunikacji wewnątrzfirmowej nie była dla nas uciążliwa, bo w dużej mierze mieliśmy już wdrożone rozwiązania. Zespoły bardzo szybko się dostosowały i wypracowały efektywne sposoby kontaktu. Okazało się także, że nie tylko komunikacja w ramach poszczególnych zespołów, ale także na poziomie ogólnofirmowym może być skutecznie realizowana zdalnie – wprowadziliśmy regularne spotkania online, na których kilka razy w miesiącu jest obecnych blisko 200 osób. W efekcie tych działań, pomimo pracy zdalnej i izolacji społecznej, 95% pracowników pozytywnie ocenia komunikację w firmie - dodaje.

Czego dowiadujemy się sami o sobie

Doświadczenie pandemii i konieczność weryfikacji całego systemu zachowań wymusiło zmianę podejścia do kontaktów wewnątrzfirmowych i zewnętrznych. Oswajanie nowego zjawiska – izolacji społecznej, przestawienie na kontakt online jako jedyny dopuszczalny, w naturalny sposób wywoływało obawę. Dla wielu okazało się jednak bardzo pozytywnym odkryciem. Bożena Soberka przytacza wynik przeprowadzonej w BAT anonimowej ankiety: - Zapytaliśmy pracowników biurowych o to, jak oceniają efektywność funkcjonowania w zmienionej formule. 94% z nich wskazuje, że są równie efektywni i chcieliby utrzymać to „elastyczne podejście” w przyszłości.

Jako pracodawca wsłuchujemy się bardzo uważnie w te głosy i chcemy wspólnie z pracownikami wypracowywać najlepsze rozwiązania. Wyzwania, z którym przyszło się nam zmierzyć w obliczu pandemii traktujemy jako szansę, aby stać się jeszcze lepszym i nowoczesnym pracodawcą, a nie po prostu wrócić do „starych i znanych” rozwiązań – mówi Bożena Soberka.

I to podejście - jak widać - się opłaca, bo British American Tobacco przyznano tytuł TOP PRACODAWCY na rynku polskim, europejskim i globalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.pracawbat.pl.

Materiały prasowe