Trwa nabór do ogólnopolskiego programu stypendialnego "Indeks Start2Star". Dzięki niemu masz szansę wygrać stypendium w wysokości ok. 1300 zł. miesięcznie wypłacane przez cały 5-letni okres studiów! Pieniądze możesz przeznaczyć na wydatki związane z nauką, opłacenie kosztów utrzymania. Aby wygrać, musisz pozytywnie przejść rekrutację na wybrany kierunek i przekonać do swoich planów Komisję Stypendialną.

Reklama

O stypendium możesz się ubiegać, jeśli miesięczny dochód netto na osobę w twojej rodzinie wynosił mniej niż 800 PLN przez ostatnie dwa lata podatkowe, a twoja średnia ocen na świadectwie ukończenia przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 4,0.

Rekrutacja do programu składa się z trzech etapów: dwa pierwsze to weryfikacja formularzy zgłoszeniowych i dokumentów, trzeci to rozmowa kwalifikacyjna.

Przy projekcie współpracują trzy organizacje: Fundacja im. Lesława A. Pagi jako organizator, Fundacja LC Heart związana z Leszkiem Czarneckim w roli fundatora i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Aby aplikować, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. Termin zgłoszeń mija 30 maja.

Więcej informacji: www.s2s.paga.org.pl