Gdzie praca się opłaca

Reklama

W mazowieckim średnie wynagrodzenie inżyniera wynosi 4877 zł. Na kolejnym miejscu jest województwo pomorskie (4529 zł), opolskie (4437 zł) i bardzo szybko goniące mazowieckiego lidera dolnośląskie, gdzie można dostać 4384 zł miesięcznie. Zadziwiająca jest niska pozycja Małopolski – średnie inżynierskie wynagrodzenie to tylko 3542 zł.

– Można mówić o mniejszej mobilności osób z okolic Krakowa – komentuje Radosław Knap, kierownik ds. Rozwoju Biznesu Banku Danych o Inżynierach. – Pracownicy z racji przywiązania geograficznego są też bardziej przywiązani do miejsca pracy. Nie szukają jej w innych lokalizacjach, czyli potencjalnie nie generują takiego wyścigu o pensje. Małopolska to też rejon turystyczny, który nie jest aż tak silnie związany z przemysłem jak np. Śląsk – tłumaczy.

Poliglota zarobi więcej

Popłaca znajomość języków. Słowo „popłaca” dobrze oddaje sytuację inżynierów. Ci, którzy znają jeden język obcy, ale na słabym poziomie, dostają wypłatę tylko nieco wyższą niż średnia inżynierska pensja, czyli 4268 zł. Za to inżynier, który biegle włada choćby jednym obcym językiem może liczyć na prawie 5,9 tys. zł. Ponad 6 tys. zł to pensja dla inżynierów znających biegle więcej niż jeden język obcy. Im mniej jest on popularny, na tym większą wypłatę można liczyć. – Najczęściej inżynierowie znają język angielski. Kolejne dwa to niemiecki i francuski – wylicza Radosław Knap. – W zasadzie nie spotyka się inżynierów znających tak egzotyczne języki jak np. chiński. Jeśli już trafi się ktoś taki, jest to albo osoba z mieszanej rodziny, albo cudzoziemiec, który kształcił się w Polsce. Znający biegle włoski czy hiszpański najczęściej zarabiają więcej, gdyż oprócz tego znają jeszcze najczęściej także co najmniej język angielski.

Która branża jest najlepsza

Najwyższej pensji może się spodziewać inżynier zatrudniony w branży nieruchomości. Średnio wynosi ona 6037 zł. Płace w innych sektorach są wyraźnie niższe. W telekomunikacji można zarobić 5284 zł, a inżynierowie zatrudnieni w następnych w kolejce branżach: w informatyce i lotnictwie, dostają niecałe 5 tys. zł miesięcznie. Na szarym końcu znajdują się edukacja i badania. Tutaj zarabia się niewiele ponad 2,6 tys. złotych miesięcznie. Inżynierowie są w większości pracownikami placówek badawczych tworzonych przy uniwersytetach, politechnikach i PAN. Niestety płace te są smutnym przykładem niedofinansowania tych sektorów, w których mają być tworzone nowatorskie technologie.

Raport ten ukazuje tylko uśrednione płace dla danych grup. Inżynier dokonujący innowacyjnego odkrycia oprócz zwyczajowej pensji może liczyć na różne nagrody i granty.

BRANŻA ŚREDNIE WYNAGRODZENIE (W ZŁ BRUTTO)
Nieruchomości, developmentTelekomunikacjaInformatyka – oprogramowanie, sieciLotnictwoBudownictwoFarmaceutyczna i kosmetycznaSpożywczaBankowość, finanse, ubezpieczeniaChłodnictwo, klimatyzacja, wentylacjaDoradztwo, konsultingEnergetykaElektronika, sprzęt komputerowyMotoryzacjaTworzywa sztuczneChemiczna i petrochemicznaCeramika, szkłoMateriały budowlaneAutomatykaTransport i logistykaElektrotechnikaDrzewna i meblarskaMaszyny, urządzenia, narzędziaInstalacje sanitarneAdministracja państwowaHutnictwo, metalurgia, branża metalowaGórnictwo, geologiaOchrona środowiskaAdministracja samorządowaEdukacja, badania 60375284491449004858482947484722472046104452444044374429431641704107408540384024395438613808377737003512313028372690

źródło: Bank Danych o Inżynierach