Niektóre z tych zagadnień reguluje specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Reklama

Jakie prawa i obowiązki przysługują pracownikowi? Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Naszych podcastów szukajcie tu:

SpotifyiTunes PodcastsGoogle Podcasts

Zapraszamy też na stronę podcastów DGPTalk.