W tym roku wizyt inspektora pracy mogą spodziewać się przedsiębiorstwa z branży budowlanej, handlowej, rolnej, obróbki mięsa, leśnictwa, pracy tymczasowej, opieki zdrowotnej. Tak wynika z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 r.
Reklama
Tradycyjnie jednym z najważniejszych zadań będzie sprawdzanie wypłat minimalnej stawki godzinowej i zasadności stosowania kontraktów cywilnoprawnych i samozatrudnienia (czy nie powinny być zastąpione umowami o pracę).
Na baczności muszą mieć się też korporacje i jednostki administracji publicznej (czas pracy), lecznice (bhp, w tym przygotowywanie i przechowywanie leków cytostatycznych), agencje pracy tymczasowej i pracodawcy – użytkownicy korzystający z ich usług.
Najnowsze zadania inspekcji obejmują m.in. przestrzeganie przepisów o pracowniczych planach kapitałowych i o wypłacie wynagrodzenia osobom zobowiązanym do alimentacji (zatrudnienie na czarno, formalne zaniżanie pensji w celu uniknięcia potrąceń). Nowością będzie sprawdzanie agencji zatrudnienia prowadzonych przez podmioty spoza UE (cudzoziemców).

Opinie

Stanowiska i opinie dotyczące planu działania Państwowej Inspekcji Pracy przedstawione na Radzie Ochrony Pracy

Wiesław Łyszczek główny inspektor pracy

Ponad połowa skarg skierowanych przez pracowników do PIP dotyczy nieprawidłowości związanych ze stosunkiem pracy, wypłatą wynagrodzeń i świadczeń należnych pracownikowi. Dane PIP potwierdzają, że nadal istotnym problemem są naruszenia art. 22 par. 1 k.p. Konieczne jest zatem kontynuowanie kontroli zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę. W kontrolowanych zakładach inspektorzy dokonają oceny warunków świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia oraz o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Poza tym kontrole zostaną ukierunkowane m.in. na sprawdzenie przestrzegania przepisów o czasie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej, a także w podmiotach o charakterze korporacyjnym.

dr Karol Bielski Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Plan działania wskazuje na szerokie spektrum zadań i zagadnień, z którymi mierzy się PIP. Ważne jest to, czy w związku z nakładaniem nowych obowiązków, np. analizowania poprawności realizacji obowiązków alimentacyjnych przez pracowników i właściwie także przez pracodawców, planowane są działania informacyjne dla małych przedsiębiorstw, które mogą mieć problem z prawidłowym wykonywaniem potrąceń komorniczych. Chodzi o naliczanie wynagrodzeń i przekazywanie konkretnych kwot w związku z egzekucją alimentów. Istotne znaczenie miałoby też informowanie o zasadach, na jakich powinna być wykonywana praca, oraz o kontrolowaniu zatrudnienia osób spoza UE w Polsce.

Krzysztof Gadowski poseł PO-KO

Bardzo ważny jest prawidłowy podział obowiązków między poszczególnymi okręgowymi inspektoratami. Dla przykładu oddział w Katowicach ma do przeprowadzenia aż 9 tys. kontroli. Z planu wynika, że o wiele mniej ma ich do wykonania oddział warszawski obejmujący obszar, w którym pracuje bardzo wiele osób, a swoje siedziby ma wiele firm. Chodzi o pewną proporcjonalność – zadań i kadr, które mają je realizować.