Polscy pracodawcy coraz dotkliwiej odczuwają brak odpowiednich rąk do rynku pracy. Z analizy przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2018 roku ta sytuacja będzie się pogłębiała – rośnie bowiem liczba zawodów deficytowych i znacznie maleje liczba zawodów nadwyżkowych. W praktyce oznacza to, że jest coraz mniej branż, w których pracownicy szukają pracy. Najczęściej to pracodawcy szukają pracowników.

W tej sytuacji pracodawcy coraz mocniej zabiegają o pracowników. Okazuje się jednak, że wielu z nich przegrywa już na starcie, zamieszczając ogłoszenia, na które potencjalni pracownicy nie odpowiadają. Jak wynika z danych zebranych przez portal OLX, 38 proc pracodawców narzeka na brak odpowiedzi na zamieszczoną ofertę pracy. Dokładnie tyle samo pracowników uważa, że ogłoszenia o pracę są źle skonstruowane i nie podają najważniejszych dla nich informacji. Okazuje się bowiem, że wyobrażenia pracodawców i pracowników co do idealnego ogłoszenia o pracę bardzo wyraźnie się rozmijają.

Wynika tak z badania przeprowadzonego przez serwis OLX. Spośród ponad 100 tysięcy ofert dostępnych w serwisie każdego dnia i 3,5 miliona osób szukających pracy, OLX przebadał 2300 użytkowników, by poznać ich preferencje dotyczące idealnego ogłoszenia o pracę.

Z punktu widzenia pracowników zdecydowanie najważniejsze jest podanie w ofercie wysokości zarobków – 74 proc. badanych uznało to za największy atut ogłoszenia. Drugie w kolejności jest podanie rodzaju umowy (ceni to 54 proc. badanych), a trzecie – podanie lokalizacji miejsca pracy (wartość istotna w 52 proc. przypadków). W przypadku pracodawców pierwsza trójka wygląda zupełnie inaczej. Ich zdaniem najbardziej wartościowe w ogłoszeniu o pracę jest podanie rodzaju umowy i lokalizacji miejsca pracy (56 proc.), a na trzecim miejscu znalazło się podanie wymagań dotyczących danego stanowiska (48 proc. ). Co ciekawe, tak bardzo cenione przez pracowników podawanie wysokości zarobków, z punktu widzenia pracodawców jest najmniej istotnym kryterium. Ceni je zaledwie 37 proc. badanych. Tymczasem zawarcie tej informacji zwiększa ilość odpowiedzi na ogłoszenie aż o 40 proc. - Wyróżnienie się na rynku pracownika powinno być dziś dla pracodawców priorytetem. Najłatwiej zrobić to zamieszczając w ofercie szczegółowe informacje o proponowanym stanowisku, zarobkach, oczekiwaniach, ale także o świadczeniach dodatkowych – mówi Artur Kołpowski, Head of Jobs w OLX.

Co ciekawe, dla pracowników najmniej liczy się w ogłoszeniu o pracę podanie zakresu obowiązków (39 proc. wskazań). Tymczasem pracodawcy wyraźnie postrzegają to jako element dobrego ogłoszenia o pracę. Analogicznie dla pracodawców najmniej istotną informacją w ogłoszeniu jest podanie godzin pracy. Tutaj różnica pomiędzy wyobrażeniem obu grup jest jeszcze większa, bowiem 47 proc. pracowników chętnie dowiedziałoby się tego już na etapie ogłoszenia o pracę.

OLX zapytało także pracowników i pracodawców, co wyróżnia konkretne oferty pracy. Okazuje się, że i w tym wypadku wizje obu tych grup się rozmijają. Przedsiębiorcy uważają, że potencjalny pracownik przychylnym okiem spojrzy zwłaszcza na umowę na stałe (60 proc. wskazań). Kolejnym argumentem jest praca w dobrze dobranym zespole - 45 proc. odpowiedzi. Zaledwie 39 proc. wskazało na atrakcyjne wynagrodzenie, a 35 proc. na możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Tymczasem dla pracowników wciąż najważniejsze jest wysokie wynagrodzenie. Jako priorytet wskazuje je 65 proc. badanych. Na umowę o pracę jako atrakcyjny wyróżnik oferty wskazuje 60 proc. badanych. Dalej liczy się też atmosfera pracy, regularne godziny pracy oraz możliwość awansu zawodowego.

Zdaniem Artura Kołpowskiego, poza informacjami, które wynikają z raportu OLX warto w ogłoszeniu wyeksponować logo, napisać o misji i charakterze firmy, tak by potencjalny pracownik od razu mógł zdecydować, czy chce się z nią identyfikować. - Ważne jest też zadbanie o wizerunek firmy, zaprezentowanie własnej marki z jak najlepszej strony – podsumowuje Kołpowski.

Rynek pracownika ma jeszcze jedną bardzo ważną konsekwencję dla pracodawców – dużą rotacyjność. Różne raporty różnie definiują skalę tego problemu. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat pracę zamierza zmienić między 20 a 28 proc. pracowników. Raport OLX w tym kontekście pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz: co trzeci pracownik twierdzi, że ostateczne warunki zatrudnienia są inne niż podano w ogłoszeniu. Pracodawcy chcąc więc zatrzymać pracownika, powinni nie tylko zachęcić go odpowiednim ogłoszeniem, ale także sprawić, by nie był rozczarowany ostatecznymi warunkami pracy.

Media