W lutym pracy nie miało prawie 24 miliony obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w krajach strefy euro. W porównaniu z danymi ze stycznia liczba bezrobotnych spadła o prawie 50 tysięcy w eurolandzie i o 91 tysięcy w całej Wspólnocie. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 21,1 procent co oznacza, że problem ten dotyczył prawie 5 milionów osób poniżej 25. roku życia.

Reklama

Kraje, które najlepiej wypadają pod kątem zatrudnienia to wciąż Niemcy i Austria. Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano zaś ponownie w Grecji i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bez pracy było 23,2 procent osób.

Jeśli chodzi o Polskę to - według Eurostatu - bezrobocie w naszym kraju wyniosło 7,8 procent. Inne dane podał Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z metodologią GUS, w lutym bez pracy było 12 procent Polaków.