Próby obsadzenia stanowisk w administracji zaufanymi osobami wciąż się zdarzają. Dochodzi do nich najczęściej wtedy, gdy powoływany jest nowy szef urzędu. Zmieniają się tylko sposoby na pozbycie się niewygodnych pracowników i wprowadzenie innych.

Reklama

Jednym z nich jest zmiana statutu jednostki. Na tej podstawie likwidowane są dotychczasowe wydziały, a w ich miejsce tworzone nowe, o zmienionej nazwie. Nie wszyscy pracownicy w ramach takiej reorganizacji zachowają etat. Pracę szybko tracą też dyrektorzy generalni urzędów, jeśli nie zyskają zaufania nowego szefa.

Tylko w ubiegłym roku rozpisano konkurs na co trzecie takie stanowisko.

Czytaj więcej w elektronicznej wersji "Dziennika Gazety Prawnej" >>>