Lepiej było wprowadzić niewolnictwo. Tak Jan Guz komentuje zmiany w kodeksie pracy. Szef OPZZ potwierdził w radiowej Jedynce, że we wrześniu związkowcy z jego centrali będą protestować między innymi przeciwko uelastycznieniu czasu pracy. Według niego wywoła ono skutki odwrotne od zapowiadanych. Przedce wszystkim doprowadzi do spadku zatrudnienia. Dodatkową szkodą będzie, jego zdaniem, całkowite podporządkowanie pracownika właścicielowi zakładu.

Reklama

Szef OPZZ powtórzył, że od 11 do 14 września związek weźmie udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu. Nie wykluczył jednak powrotu do rozmów z rządem. Zadeklarował, że jego związek oczekuje takich rozmów i jest na nie przygotowany. Jednak ich warunkiem jest dobra wola rządu i chęć zajęcia się sprawami pracowniczymi.

Rząd tłumaczy, że zmiany w kodeksie pracy mają umożliwić przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą i pomóc zachować miejsca pracy. Nowelizacja daje możliwość, po konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi, wydłużenia do 1 roku okresu rozliczeniowego oraz reguluje zasady ruchomego czasu pracy.