W III kw. 58 proc. polskich pracodawców planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów – wynika z badań przeprowadzonych przez międzynarodową firmę rekrutacyjną Antal International. To o 5 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Widać więc wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia gospodarczego – twierdzą eksperci Antal International.
Reklama
Pracowników poszukiwać będą m.in. firmy prowadzące sprzedaż, reklamę, dystrybucję produktów i usług przez sieci teleinformatyczne, centra usług wspólnych, firmy outsourcingowe, ubezpieczeniowe, finansowo-księgowe, konsultingowe oraz banki i branża oprogramowania IT.
– Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że jest praca dla specjalistów i menedżerów – podkreśla Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Ale jak dodał, nie należy jednak zapominać, że pracodawcy szukają osób aktywnych, kreatywnych, z pomysłem zarówno na rozwój własny, jak i firmy. Wobec tego ci, co są bierni, nie mają sukcesów zawodowych i pomysłu na siebie, nadal będą mieli problemy na rynku pracy, które się mogą się nawet nasilać.
Sytuacja na rynku pracy specjalistów i menedżerów poprawi się także z innego powodu. Zmniejszył się bowiem odsetek pracodawców, którzy planują redukcję zatrudnienia tego rodzaju pracowników – do 11 proc. z 17 proc. przed rokiem. – To także wskazuje na to, że pracodawcy spodziewają się poprawy w gospodarce – twierdzi Karolina Sędzimir, ekonomistka PKO BP. Ograniczają oni zwolnienia specjalistów, ponieważ ich znalezienie po poprawie koniunktury może być trudne i kosztowne. – Minęła już największa fala zwolnień specjalistów – uważa Sędzimir.
Nie można tego powiedzieć o innych pracownikach. Wprawdzie jak wynika ze wstępnych danych resortu pracy, w maju stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,5 pkt proc. do 13,5 proc., ale ten spadek spowodowany był głównie pojawieniem się prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce, a nie wzrostem zatrudnienia w stale funkcjonujących firmach. Dlatego analitycy spodziewają się stabilizacji bezrobocia w najbliższych trzech miesiącach, a potem jego wzrostu do 14,4 proc. w końcu roku.
Z badań Antal International wynika również, że Polska jest na wysokiej pozycji w rankingu krajów ocenianych pod względem planów zatrudnienia specjalistów i menedżerów. Wyprzedzają nas Czechy i Słowacja, gdzie 63 proc. pracodawców ma takie plany, oraz Dania (61 proc.). Najmniejszy odsetek pracodawców chce zatrudniać w Hiszpanii (28 proc.), Portugalii i Niemczech (31 proc.) oraz we Włoszech (37 proc.).