Lotnisko potrzebuje pracowników, ponieważ przejmuje kontrolę bezpieczeństwa od Straży Granicznej. Ma na to czas do końca sierpnia, dlatego - jak informuje rzecznik Przemysław Przybylski - port w Warszawie musi zatrudnić dodatkowo ok. 250 osób.

Reklama

W związku z nowymi przepisami, od kilku tygodni prowadzimy nabór do Służby Ochrony Lotniska (SOL). O ile zainteresowanie wśród mężczyzn jest duże, to w przypadku kobiet - małe. Do tej pory zostało zakwalifikowanych ok. 20 pań, a potrzebujemy jeszcze ok. stu - powiedział rzecznik. Kobiety są potrzebne do sprawdzania podróżujących pań, gdy te np. wymagają szczegółowej kontroli.

Od kandydatów i kandydatek port oczekuje m.in. co najmniej średniego wykształcenia, umiejętności praktycznego posługiwania się bronią, dobrej sprawności psychofizycznej, a także wysokiej kultury osobistej i odporności na stres. Oferty można składać w siedzibie portu do 16 kwietnia.

Jak poinformował Przybylski, lotnisko zapewnia zakwalifikowanym osobom specjalistyczne szkolenie. SOL to elitarna jednostka ochroniarska, odpowiada za bezpieczeństwo specyficznego obiektu, jakim jest lotnisko - powiedział rzecznik.

Nowe prawo lotnicze wymaga, by zarządzający portami przejęli kontrolę bezpieczeństwa od Straży Granicznej. Zgodnie z nim, Straż Graniczna przestaje odpowiadać za część zadań związanych z kontrolą osób, bagażu, ładunków, poczty, zaopatrzenia pokładowego itd. Przejmie je zarządzający lotniskiem, który będzie mógł powierzyć kontrolę własnej Służbie Ochrony Lotniska lub zatrudnić w tym celu zewnętrzną firmę.

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami w gestii Straży Granicznej pozostanie m.in. odprawa paszportowa, odpowiedzialność za ochronę granicy państwa i nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa. Pod koniec grudnia władze Lotniska Chopina oraz Straży Granicznej podpisały porozumienie, na mocy którego lotnisko przejmie całość obowiązków związanych z kontrolą. Straż Graniczna będzie ją nadzorować.

Reklama

W czerwcu 2011 r. nowelizację prawa lotniczego uchwalił Sejm, w połowie lipca podpisał ją prezydent. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE. 18 sierpnia ubiegłego roku nowe prawo lotnicze zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych punktów, np. przejęcia przez władze lotniska kontroli bezpieczeństwa pasażerów.

Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w Polsce. Obsługuje ruch rozkładowy, czarterowy oraz cargo. W 2011 r. port obsłużył ponad 9,3 mln pasażerów i odprawił ponad 43,6 tys. ton cargo. Od początku tego roku lotnisko obsłużyło 1,88 mln pasażerów, czyli o 5,5 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2011 r.