Tylko 1 proc. respondentów listopadowego badania uważa, że można dostać dobra pracę i to bez żadnych kłopotów.

Reklama

W porównaniu z badaniem wykonanym w sierpniu br. odsetek przekonanych, że można znaleźć pracę, zmniejszył się 5 pkt proc. (z 33 proc., do 28 proc.), przy jednoczesnym wzroście liczby pesymistów (z 63 proc. do 68 proc.).

Największymi optymistami są młodzi w wieku 20-29 lat (36 proc. badanych) oraz osoby w wieku 30-39 lat (33 proc.), które mają wyższe wykształcenie i mieszkają w dużych miastach.

Z ankiety wynika, że najłatwiej mogą dostać pracę kierownicy i specjaliści (53 proc.) oraz rolnicy (39 proc.).

Najbardziej pesymistycznie znalezienie pracy oceniają osoby powyżej 40. roku życia z wykształceniem zasadniczym (75 proc.) oraz mieszkający na wsi (72 proc.). Osoby, które nie pracują, raczej nie wierzą w możliwość znalezienia zatrudnienia (73 proc.).

Reklama

Wśród aktywnych zawodowo najgorzej sytuację na rynku pracy oceniają pracownicy administracji i usług (59 proc.).

Jak informuje TNS OBOP, od 2009 r. liczba osób, które uważają, że w Polsce trudno o pracę, przewyższa liczbę tych o przeciwnym zdaniu. "Takie postrzeganie rynku pracy jest najprawdopodobniej związane z kryzysem gospodarczym, który objął również rynek pracy, oraz ze wzrostem stopy bezrobocia w naszym kraju" - napisano w raporcie, który PAP otrzymała w piątek.