W tym samym okresie liczba bezrobotnych w wieku 16-24 lat powiększyła się o 74 tys. do 991 tys.

Reklama

1,6 mln bezrobotnych uprawnionych jest do zapomogi (job seekers allowance). We wrześniu przybyło ich 17,5 tys.

Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy przyrosła o 60 tys., a dłużej niż 24 miesiące o 40 tys.

"Dane są złe, jak by na nie nie patrzeć" - skomentowała BBC.

Minister stanu odpowiedzialny za zatrudnienie Chris Grayling przyznał, że "nie są pozytywne". Wytłumaczył je następstwami międzynarodowego kryzysu finansowego i globalną dekoniunkturą.