Jak wynika z danych Eurostatu, w I kwartale 2011 roku średni tygodniowy czas pracy Polaków zatrudnionych na pełny etat wyniósł 40,8 godziny i okazał się wyższy od wyniku z poprzedniego kwartału o 0,4 godz. Wzrost lub spadek czasu pracy wynika przede wszystkim z czynników sezonowych. Najdłużej pracuje się zawsze w III kwartale, czyli w miesiącach wakacyjnych: lipcu, sierpniu i wrześniu. Wiele osób korzysta wtedy z urlopu wypoczynkowego, więc pozostali pracownicy muszą przejmować ich obowiązki. Średni tygodniowy czas pracy Polaków nie jest najwyższy w porównaniu do innych europejskich państw. Do najbardziej zapracowanych narodów należą Austriacy, Czesi oraz Niemcy – pracują średnio ponad 42 godziny.