Stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2011 roku wyniosła 11,6%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. Na koniec sierpnia 2010 r. wynosiła 11,5%, poinformowała minister pracy Jolanta Fedak, powołując się na dane z urzędów pracy.

Reklama

"Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła w sierpniu 2011 roku 11,6% i w porównaniu do lipca br. spadła o 0,1 punktu procentowego. Bezrobotnych było 1 856 300 osób. Pracodawcy zgłosili 71 900 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej" - powiedziała Fedak podczas konferencji prasowej.

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2011 roku wyniosła 1856,3 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2011 roku spadła o 6,9 tys. osób (tj. o 0,4%). Rok wcześniej spadek liczby bezrobotnych wyniósł 12,7 tys. osób (tj. 0,7% m/m). Ustawa budżetowa na 2011 rok przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie na koniec 2011 roku 9,9%. W założeniach do budżetu 2012 rząd zapisał wzrost tego wskaźnika do 10,0% na koniec przyszłego roku.