Polska jest również wśród grupy 11 państw, obok m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Belgii, w której w ciągu ostatnich pięciu lat dochody na rolnika wzrosły najbardziej. Wyprzedza nas tylko Bułgaria, gdzie dochody rolników wzrosły w porównaniu z 2005 o 58,7 proc.

Polscy rolnicy są wśród tych w Europie, których dochód nie przestaje rosnąć. W porównaniu rocznym, między 2009 a 2010, dochód polskich rolników wzrósł o 7,6 proc., głównie dzięki przychodom z dodatkowych zajęć niezwiązanych z produkcją rolną, jak np. agroturyzm(wzrost o 16 proc.). Polacy skorzystali także w dużej mierze ze wzrostu wartości produkcji roślinnej (2,9 proc.) oraz usług rolnych (2,4 proc.). Dopłaty do rolnictwa stanowiły jedną piątą dochodów polskiego rolnika.

W całej UE przychody rolników w 2010 wzrosły o ponad 12 proc., w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym odnotowano dziesięcioprocentowy spadek w całej UE.

Wśród głównych przyczyn zwiększenia dochodów, Eurostat wymienia wzrost wartości produkcji rolnej. Jest on spowodowany prawie całkowicie wzrostem cen produktów rolnych, zarówno roślin jak i zwierząt. W 2010, w skali całej UE, ceny produktów rolnych wzrosły o ponad 5 proc. W górę skoczyły najbardziej ceny nasion oleistych (29 proc.), zbóż (27 proc.) oraz ziemniaków (18 proc.). Wzrosła również nieznacznie wartość usług rolnych (1,3 proc.).

Według danych Eurostatu, do zwiększenia dochodów rolników w Europie przyczynił się także nieprzerwany od 2000 roku spadek cen pracy. W Polce w 2010 koszty pracy w rolnictwie spadły o jedną piątą, czyli tyle samo, co na Łotwie i nieco mniej niż w Bułgarii (-10 proc). Na niezmienionym poziomie pozostała natomiast wartość netto różnych dotacji, z których korzystają unijni rolnicy. W skali UE w 2010 roku wyniosła ona 55 mld 384,9 mln euro, czyli tyle samo, co w roku poprzednim.