W jedną z majowych niedziel o godz. 22. 30 inspektorzy pracy wraz z policjantami rozpoczęli kontrolę w jej firmie. Wykazała ona, że cztery osoby zatrudnione na stanowiskach pomocnika piekarza i pomocnika ciastkarza od stycznia 2011 r. świadczą pracę na podstawie kolejnych umów-zleceń zawieranych na miesiąc. Inspektor ustalił, że osoby te wykonywały takie same czynności jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Były też podporządkowane innym pracownikom, wykonywały pracę osobiście i w stałym miejscu.

Reklama

W związku z łamaniemp kodeksu pracy inspektor nałożył na właścicielkę firmy mandat. Dopiero po jego interwencji pracodawca zgłosił czterech pracowników do ubezpieczenia społecznego.

Przy okazji badania legalności zatrudnienia okazało się, że piekarnia narusza też przepisy o czasie pracy. W firmie tej m.in. nie ewidencjonowano pracy w niedzielę.